Norge har fått en ny ambassadør i Israel, 62 år gamle Svein Sevje. Til avisen Norge i Dag sier han at de veldige olje- og naturgassfunnene utenfor Israelsk kyst er et spennende felt som åpner for samarbeid. ”Det kan gi rom for samarbeid med Norge, så Israel kan få del i de norske erfaringer med hensyn til administrasjon og anvendelse av inntekter,” sier han. Den israelske sentralbanksjefen Stanley Fischer har flere ganger uttalt at Israel bør vurdere å opprette et oljefond etter norsk modell. Norge i Dags korrespondent i Israel, Richard Oestermann, har intervjuet den nye ambassadøren, som blant annet mener at Norge bør slutte seg til undervisningsprogrammet om Holocaust på Holocaustmuseet Yad Vasheim. 24 land sender i dag lærere på kurs om Holocaust. Danmark har nettopp avsluttet et seminar med 23 danske lærere som deltakere, og Kina sendte nylig 20 lærere. Danmark har hatt 200 lærere på kurs i løpet av de siste 10 årene, mens Norge ikke har deltatt i programmet i det hele tatt, skriver avisen. Sevje har tidligere gjort tjeneste på den norske ambassaden i Israel. Han var ministerråd 1992-94. Han har selv søkt stillingen som ambassadør, som følge av sin store interesse for hva som skjer i Midtøsten. Han fikk tidlig kontakt med Israel. Som 19 åring i 1969 var han på et seks ukers opphold i kibbutz Mishmar Haemek (nær Megiddo), og han vendte tilbake til den samme kibbutz tre år senere på et tre måneders opphold. ”På mitt første kibbutzopphold plukket jeg epler, på det andre hadde jeg kjøkkentjeneste”, sier han. ”Jeg har fremdeles venner i denne kibbutzen,” legger han til. Sven Sevje er født i Oslo, og har gjort en spennende diplomatisk karriere, skriver avisen. Under sin utdannelse hadde han et halvt års opphold i India, ved Institutt for Konstitusjonelle og Parlamentariske Studier i New Delhi, hvor han studerte den økonomiske planleggingsprosessen i India. Senere tok han en deleksamen i det persiske språket, farsi, samt kultur og historie ved Universitetet i Uppsala, og fortsatte med en annen deleksamen ved Universitetet i Stockholm i fagene indologi (hindi/urdu), kultur og historie. Deretter hadde han videre studier ved Universitetet i Oslo, hvor hans hovedfagsoppgave var planøkonomiske trekk innenfor norsk næringsliv under og etter den andre verdenskrig. Under sitt første virke på den norske ambassaden i Israel ble han i 1995 også leder av Gaza-representasjonskontoret overfor de palestinske myndighetene. Så fulgte en lang periode, hvor han var norsk diplomat i så forskjellige land som Bangladesh, Tyskland, India (med ansvar for Bangladesh og Nepal), Spania (med sideakkreditering i Algerie) og Brasil. Etter sin første oppgave på ambassaden i Tel Aviv ble han utnevnt til det norske UD's regionalrådgiver for Midtøsten i en treårig periode, og så kom hans første ambassadørpost i området - ambassadør i Syria, hvor han var fra 2002-2006. Hans siste oppgave var ambassadør i Sudan, 2008-2010.

Norge har fått en ny ambassadør i Israel, 62 år gamle Svein Sevje. Til avisen Norge i Dag sier han at de veldige olje- og naturgassfunnene utenfor Israelsk kyst er et spennende felt som åpner for samarbeid. ”Det kan gi rom for samarbeid med Norge, så Israel kan få del i de norske erfaringer med hensyn til administrasjon og anvendelse av inntekter,” sier han. Den israelske sentralbanksjefen Stanley Fischer har flere ganger uttalt at Israel bør vurdere å opprette et oljefond etter norsk modell.

Norge i Dags korrespondent i Israel, Richard Oestermann, har intervjuet den nye ambassadøren, som blant annet mener at Norge bør slutte seg til undervisningsprogrammet om Holocaust på Holocaustmuseet Yad Vasheim. 24 land sender i dag lærere på kurs om Holocaust. Danmark har nettopp avsluttet et seminar med 23 danske lærere som deltakere, og Kina sendte nylig 20 lærere. Danmark har hatt 200 lærere på kurs i løpet av de siste 10 årene, mens Norge ikke har deltatt i programmet i det hele tatt, skriver avisen.

Sevje har tidligere gjort tjeneste på den norske ambassaden i Israel. Han var ministerråd 1992-94. Han har selv søkt stillingen som ambassadør, som følge av sin store interesse for hva som skjer i Midtøsten. Han fikk tidlig kontakt med Israel. Som 19 åring i 1969 var han på et seks ukers opphold i kibbutz Mishmar Haemek (nær Megiddo), og han vendte tilbake til den samme kibbutz tre år senere på et tre måneders opphold.

”På mitt første kibbutzopphold plukket jeg epler, på det andre hadde jeg kjøkkentjeneste”, sier han. ”Jeg har fremdeles venner i denne kibbutzen,” legger han til.

Sven Sevje er født i Oslo, og har gjort en spennende diplomatisk karriere, skriver avisen. Under sin utdannelse hadde han et halvt års opphold i India, ved Institutt for Konstitusjonelle og Parlamentariske Studier i New Delhi, hvor han studerte den økonomiske planleggingsprosessen i India.

Senere tok han en deleksamen i det persiske språket, farsi, samt kultur og historie ved Universitetet i Uppsala, og fortsatte med en annen deleksamen ved Universitetet i Stockholm i fagene indologi (hindi/urdu), kultur og historie. Deretter hadde han videre studier ved Universitetet i Oslo, hvor hans hovedfagsoppgave var planøkonomiske trekk innenfor norsk næringsliv under og etter den andre verdenskrig.

Under sitt første virke på den norske ambassaden i Israel ble han i 1995 også leder av Gaza-representasjonskontoret overfor de palestinske myndighetene. Så fulgte en lang periode, hvor han var norsk diplomat i så forskjellige land som Bangladesh, Tyskland, India (med ansvar for Bangladesh og Nepal), Spania (med sideakkreditering i Algerie) og Brasil.

Etter sin første oppgave på ambassaden i Tel Aviv ble han utnevnt til det norske UD’s regionalrådgiver for Midtøsten i en treårig periode, og så kom hans første ambassadørpost i området – ambassadør i Syria, hvor han var fra 2002-2006. Hans siste oppgave var ambassadør i Sudan, 2008-2010.