Israel går kraftig fram på FNs Human Development Index, fra 27. plass til 15. plass. Den jødiske staten troner nå over land som Finland (16. plass) og Danmark (19. plass). 2010-rangeringen av Human Development Index (HDI) ble offentliggjort torsdag 4. november. Statsminister Jens Stoltenberg var glad for å registrere at Norge kom på førsteplass for andre år på rad, slik vi også har gjort flere ganger tidligere, men også i Jerusalem kan rangeringen mottas med glede. I 2009 lå Israel på 27. plass. På den nye rangeringen er landet helt oppe på 15. plass, like bak Sveits og Frankrike, og like foran Finland og Island, skriver conrad Myrland på hjemmesiden til Med Israel for Fred. Her kan du lese resten av hans analyse: "Finanskrisen er nok den viktigste enkeltfaktoren som har ført til større endringer på HDI de siste årene. I 2008 lå Island på topp, nå er landet nede på 17. plass. Israel stiger kraftig fordi landet er blitt rammet av finanskrisen i mye mindre grad enn mange andre land. Dersom man analyserer utviklingen i HDI over tid, blir Israels resultater enda mer oppsiktsvekkende. Israel er blant de vestlige landene som har hatt størst kvalitetsøkning samtidig som landet har hatt størst befolkningsvekst. Ifjor lå "de okkuperte palestinske områder" på 110. plass av i alt 182 land og territorier på HDI. På rangeringen som ble publisert 4. november, er det kun 169 oppføringer, og de palestinske områdene er ikke blant dem. HDI rangerer etter et kombinert poengsystem som bygger på tall som forventet levelengde, lese- og skriveferdigheter, utdanningsnivå og bruttonasjonalprodukt per innbygger og kjøpekraft."

Israel går kraftig fram på FNs Human Development Index, fra 27. plass til 15. plass. Den jødiske staten troner nå over land som Finland (16. plass) og Danmark (19. plass). 2010-rangeringen av Human Development Index (HDI) ble offentliggjort torsdag 4. november. Statsminister Jens Stoltenberg var glad for å registrere at Norge kom på førsteplass for andre år på rad, slik vi også har gjort flere ganger tidligere, men også i Jerusalem kan rangeringen mottas med glede. I 2009 lå Israel på 27. plass. På den nye rangeringen er landet helt oppe på 15. plass, like bak Sveits og Frankrike, og like foran Finland og Island, skriver conrad Myrland på hjemmesiden til Med Israel for Fred. Her kan du lese resten av hans analyse:

“Finanskrisen er nok den viktigste enkeltfaktoren som har ført til større endringer på HDI de siste årene. I 2008 lå Island på topp, nå er landet nede på 17. plass. Israel stiger kraftig fordi landet er blitt rammet av finanskrisen i mye mindre grad enn mange andre land.

Dersom man analyserer utviklingen i HDI over tid, blir Israels resultater enda mer oppsiktsvekkende. Israel er blant de vestlige landene som har hatt størst kvalitetsøkning samtidig som landet har hatt størst befolkningsvekst.

Ifjor lå “de okkuperte palestinske områder” på 110. plass av i alt 182 land og territorier på HDI. På rangeringen som ble publisert 4. november, er det kun 169 oppføringer, og de palestinske områdene er ikke blant dem.

HDI rangerer etter et kombinert poengsystem som bygger på tall som forventet levelengde, lese- og skriveferdigheter, utdanningsnivå og bruttonasjonalprodukt per innbygger og kjøpekraft.”