Cape Towns berømte operagruppe er ventet til Tel Aviv neste måned. Det har som ventet resultert i press mot operaen for å boikotte Israel, men det vil operaen ikke. Operaens administrerende direktør Michael Williams sa i en uttalelse onsdag denne uken at operaen ikke ville ta politisk stilling, og at den ikke vil kuttet kulturelle bånd verken med Israel eller med de palestinske områdene, skriver Jerusalem Post. Hanna Munitz, den israelske Operas administrerende direktør, understreker også at hennes operahus og Cape Town Opera er apolitiske. "Dagsorden er kultur og kunst, og definitivt ikke politikk,» sier hun, og legger til: "Begge operahusene er knyttet til kultur som en bro, hvor målet er å være over politisk uenighet.” I Tel Aviv vil den sørafrikanske operaen vil blant annet fremføre “Porgy and Bess”.  Forrige måned motstod også et sørafrikansk universitet, University of Johannesburg, press fra anti-isralske krefter om å boikotte Israel ved å bryte et allerede eksisterende samarbeid med Ben-Gurion University. Universitetets fakultet vedtok i stedet å be det israelske universitet om å innlede tettere samarbeid med palestinske universiteter og forskningsprosjekter, noe israelske universiteter aldri har hatt problemer med. Samarbeidet mellom det israelske og det sørafrikanske universitetet begynte allerede i 1987.

Cape_Town_Opera2Cape Towns berømte operagruppe er ventet til Tel Aviv neste måned. Det har som ventet resultert i press mot operaen for å boikotte Israel, men det vil operaen ikke. Operaens administrerende direktør Michael Williams sa i en uttalelse onsdag denne uken at operaen ikke ville ta politisk stilling, og at den ikke vil kuttet kulturelle bånd verken med Israel eller med de palestinske områdene, skriver Jerusalem Post.

Hanna Munitz, den israelske Operas administrerende direktør, understreker også at hennes operahus og Cape Town Opera er apolitiske. “Dagsorden er kultur og kunst, og definitivt ikke politikk,» sier hun, og legger til: “Begge operahusene er knyttet til kultur som en bro, hvor målet er å være over politisk uenighet.”

I Tel Aviv vil den sørafrikanske operaen vil blant annet fremføre “Porgy and Bess”. 

Forrige måned motstod også et sørafrikansk universitet, University of Johannesburg, press fra anti-isralske krefter om å boikotte Israel ved å bryte et allerede eksisterende samarbeid med Ben-Gurion University. Universitetets fakultet vedtok i stedet å be det israelske universitet om å innlede tettere samarbeid med palestinske universiteter og forskningsprosjekter, noe israelske universiteter aldri har hatt problemer med. Samarbeidet mellom det israelske og det sørafrikanske universitetet begynte allerede i 1987.