På 25-årsdagen for frihandelsavtalen (FTA) mellom Israel og USA forrige uke, ble den israelske handelsministeren Binyamin Ben-Eliezer og Ron Kirk fra det amerikanske handelsdepartementet enige om å samarbeide om en økt fremtidig bilateral handel, skriver Diamond News.  Kirk og Ben-Eliezer ble enige om å utarbeide en plan ved begynnelsen av 2011 til å finjustere den eksisterende frihandelsavtalen og fjerne hindringer for sektorer som i dag ikke omfattes av avtalen, inkludert landbruk. I tillegg planlegger Israel og USA å utarbeide en avtale som vil lette handelen av telekommunikasjonsutstyr.   Frihandelsavtalen med USA fra 1985 er Israels eldste frittstående frihandelsavtale. Siden den ble undertegnet har Israels eksport til USA økt til rundt 25 milliarder dollar årlig, omtrent sju ganger verdien av den militær og økonomiske hjelpen Israel mottar årlig fra USA. Også frihandelsavtalen med Canada står overfor en forbedring. Den canadiske ministeren for internasjonal handel, Peter Van Loan, var i Israel i forrige uke. Han mener at den eksisterende avtalen har vært "enormt gunstig" for både Canada og Israel. Statsråden bemerket at handelen mellom de to land er mer enn doblet siden frihandelsavtalen trådte i kraft i 1997. I 2009 var verdien av varene som handles mellom de to landene mer enn 1,3 milliarder dollar. Mens han var i Israel, møtte Van Loan den israelske handelsministeren Binyamin Ben-Eliezer og vitenskapsminister Daniel Hershkowitz, for å drøfte muligheter for økt canadisk-israelske samarbeid innen vitenskap og teknologi. Van Loan sa at det var mange muligheter for samarbeid i "kommersialisering av vitenskap" og at Canada og Israel kan bli "enda mer effektive partnere innen teknologisamarbeid, forskning og utvikling, og innovasjon kommersialisering."

Ben_eliezer2På 25-årsdagen for frihandelsavtalen (FTA) mellom Israel og USA forrige uke, ble den israelske handelsministeren Binyamin Ben-Eliezer og Ron Kirk fra det amerikanske handelsdepartementet enige om å samarbeide om en økt fremtidig bilateral handel, skriver Diamond News.  Kirk og Ben-Eliezer ble enige om å utarbeide en plan ved begynnelsen av 2011 til å finjustere den eksisterende frihandelsavtalen og fjerne hindringer for sektorer som i dag ikke omfattes av avtalen, inkludert landbruk. I tillegg planlegger Israel og USA å utarbeide en avtale som vil lette handelen av telekommunikasjonsutstyr.
 
Frihandelsavtalen med USA fra 1985 er Israels eldste frittstående frihandelsavtale. Siden den ble undertegnet har Israels eksport til USA økt til rundt 25 milliarder dollar årlig, omtrent sju ganger verdien av den militær og økonomiske hjelpen Israel mottar årlig fra USA.

Også frihandelsavtalen med Canada står overfor en forbedring. Den canadiske ministeren for internasjonal handel, Peter Van Loan, var i Israel i forrige uke. Han mener at den eksisterende avtalen har vært “enormt gunstig” for både Canada og Israel. Statsråden bemerket at handelen mellom de to land er mer enn doblet siden frihandelsavtalen trådte i kraft i 1997. I 2009 var verdien av varene som handles mellom de to landene mer enn 1,3 milliarder dollar.

Mens han var i Israel, møtte Van Loan den israelske handelsministeren Binyamin Ben-Eliezer og vitenskapsminister Daniel Hershkowitz, for å drøfte muligheter for økt canadisk-israelske samarbeid innen vitenskap og teknologi. Van Loan sa at det var mange muligheter for samarbeid i “kommersialisering av vitenskap” og at Canada og Israel kan bli “enda mer effektive partnere innen teknologisamarbeid, forskning og utvikling, og innovasjon kommersialisering.”