Seksti år etter at en gjeter fant Dødehavsrullene, er det utarbeidet en plan for å bringe dem inn i internettalderen. Forskere ved Israel Antiquities Authority (IAA), hjulpet av forskere ved Google, planlegger å fotografere de 2000 år gamle dokumentene og publisere dem på nettet, melder BBC. Bildene vil bli gjort tilgjengelige gratis i sin originale form og oversatt til ulike språk. "Dette prosjektet vil berike og bevare en viktig og meningsfull del av verdens kulturarv ved å gjøre det tilgjengelig for alle på internett,” sier professor Yossi Matias i Google-Israel. "Vi skal fortsette med denne historiske innsatsen for å gjøre alle eksisterende kunnskaper i arkiver og lagringen tilgjengelig for alle," legger han til. Rullene, som inkluderer tekster som danner den hebraiske bibelen, er for tiden plassert på Israel Museum i Jerusalem. Bare en liten del av de større fragmentene vises frem for publikum, for å minimere skader på de skjøre rullene. Når de ikke er på utstillingen, blir de oppbevart i en mørk, klimakontrollert bod. Dødehavsrullene ble funnet av en beduinsk gjeter i Qumran hulene over Dødehavet i midten av 1940-tallet. De har blitt beskrevet som "et av de viktigste arkeologiske funn i det 20. århundre". Pergament- og papyrusrullene inneholder hebraisk, gresk og arameisk skriving, og inkluderer flere av de tidligst kjente tekstene fra Bibelen, inkludert det eldste gjenlevende eksemplaret av de ti bud. De første bildene vil gå online i løpet av få måneder, melder BBC.

DødehavsrulleneSeksti år etter at en gjeter fant Dødehavsrullene, er det utarbeidet en plan for å bringe dem inn i internettalderen. Forskere ved Israel Antiquities Authority (IAA), hjulpet av forskere ved Google, planlegger å fotografere de 2000 år gamle dokumentene og publisere dem på nettet, melder BBC. Bildene vil bli gjort tilgjengelige gratis i sin originale form og oversatt til ulike språk.

“Dette prosjektet vil berike og bevare en viktig og meningsfull del av verdens kulturarv ved å gjøre det tilgjengelig for alle på internett,” sier professor Yossi Matias i Google-Israel. “Vi skal fortsette med denne historiske innsatsen for å gjøre alle eksisterende kunnskaper i arkiver og lagringen tilgjengelig for alle,” legger han til.

Rullene, som inkluderer tekster som danner den hebraiske bibelen, er for tiden plassert på Israel Museum i Jerusalem. Bare en liten del av de større fragmentene vises frem for publikum, for å minimere skader på de skjøre rullene. Når de ikke er på utstillingen, blir de oppbevart i en mørk, klimakontrollert bod.

Dødehavsrullene ble funnet av en beduinsk gjeter i Qumran hulene over Dødehavet i midten av 1940-tallet. De har blitt beskrevet som “et av de viktigste arkeologiske funn i det 20. århundre”. Pergament- og papyrusrullene inneholder hebraisk, gresk og arameisk skriving, og inkluderer flere av de tidligst kjente tekstene fra Bibelen, inkludert det eldste gjenlevende eksemplaret av de ti bud.
De første bildene vil gå online i løpet av få måneder, melder BBC.