Mandag var en stor dag for Norsk Israelsk Handelskammer. Da ble utmerkelsen Business for Peace Award delt ut i Oslos Rådhus. En av de syv vinnerne var israeleren Stef Wertheimer, og selvsagt var lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, til stede. Bak æresprisen står Business for Peace Foundation, som støttes av International Chambers of Commerce. Initiativet til å etablere prisen ble tatt i 2007 av Per L. Saxegaard, en av grunnleggerne av Norden Realkapital Groupog Norden Investment Banking. Saxegaard ønsket å få satt søkelyset på verdien av forretningsrelasjoner og betydningen av god etisk praksis i virksomhetene, for å skape bærekraftig vekst. Målet med stiftelsen er blant annet å inspirere forretningsfolk som individer til å fremme fred og stabilitet. Prosessen med å velge ut 2010 Business for Peace Foundation Honourees startet før sommeren. De fleste av nominasjonene ble mottatt fra ICC medlemmer rundt i verden. En komite plukket til slutt ut syv vinnere hvis innsats for en sosialt ansvarlig forretningsetikk gjorde at komiteen mente at de fortjente global anerkjennelse. Stef Wertheimer er grunnlegger og ulønnet leder av Iscar Metalworking Company, en av verdens største produsenter av karbidskjærende verktøy. Han benytter en integrert arbeidsstokk av arabere, jøder og kristne. I hans selskap arbeider ansatte side ved side mot et felles mål. Wertheimer tror på betydningen av høykvalitets teknisk utdanning som grunnlag for et bedre samfunn. For å oppnå dette har han innledet det arabisk-jødiske Executive Development Program som bringe sammen jøder og arabere i intensive kurs i entreprenørskap. Arrangementet mandag begynte med innlegg av Mr. Rajat K. Gupta, leder av International Chambers of Commerce, og Jeremy Rifkin, som er rådgiver for regjeringer i flere G-20 nasjoner. Deretter fulgte en paneldebatt ledet av Jan Egeland i NUPI, der hovedtalerne var den tidligere norske statsminister Kjell Magne Bondevik og Anders Dahlvig, som mottok 2009-Business for Peace Award. Arrangementet avsluttet med presentasjoner av vinnerne og selv prisutdelingen.

Dag_Abrahamsen3Mandag var en stor dag for Norsk Israelsk Handelskammer. Da ble utmerkelsen Business for Peace Award delt ut i Oslos Rådhus. En av de syv vinnerne var israeleren Stef Wertheimer, og selvsagt var lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, til stede. Bak æresprisen står Business for Peace Foundation, som støttes av International Chambers of Commerce. Initiativet til å etablere prisen ble tatt i 2007 av Per L. Saxegaard, en av grunnleggerne av Norden Realkapital Groupog Norden Investment Banking.

Dag_Abrahamsen2Saxegaard ønsket å få satt søkelyset på verdien av forretningsrelasjoner og betydningen av god etisk praksis i virksomhetene, for å skape bærekraftig vekst. Målet med stiftelsen er blant annet å inspirere forretningsfolk som individer til å fremme fred og stabilitet. Prosessen med å velge ut 2010 Business for Peace Foundation Honourees startet før sommeren. De fleste av nominasjonene ble mottatt fra ICC medlemmer rundt i verden. En komite plukket til slutt ut syv vinnere hvis innsats for en sosialt ansvarlig forretningsetikk gjorde at komiteen mente at de fortjente global anerkjennelse.

WertheimerStef Wertheimer er grunnlegger og ulønnet leder av Iscar Metalworking Company, en av verdens største produsenter av karbidskjærende verktøy. Han benytter en integrert arbeidsstokk av arabere, jøder og kristne. I hans selskap arbeider ansatte side ved side mot et felles mål. Wertheimer tror på betydningen av høykvalitets teknisk utdanning som grunnlag for et bedre samfunn. For å oppnå dette har han innledet det arabisk-jødiske Executive Development Program som bringe sammen jøder og arabere i intensive kurs i entreprenørskap.

Arrangementet mandag begynte med innlegg av Mr. Rajat K. Gupta, leder av International Chambers of Commerce, og Jeremy Rifkin, som er rådgiver for regjeringer i flere G-20 nasjoner. Deretter fulgte en paneldebatt ledet av Jan Egeland i NUPI, der hovedtalerne var den tidligere norske statsminister Kjell Magne Bondevik og Anders Dahlvig, som mottok 2009-Business for Peace Award. Arrangementet avsluttet med presentasjoner av vinnerne og selv prisutdelingen.