Bridges for Peace (Broer for Fred) er en Jerusalem-basert kristen organisasjon som støtter Israel og bygge relasjoner mellom kristne og jøder over hele verden gjennom utdanning og praktiske gjerninger. Organisasjonens ønske er å se kristne og jøder som arbeider side om side for bedre forståelse og et sikrere Israel. Bridges for Peace ble grunnlagt i 1976. Organisasjonen sier selv at den ønsker å være en tjeneste av håp og forsoning. Bridges for Peace sier seg forpliktet til blant annet følgende mål: Å oppmuntre meningsfull og støttende relasjoner mellom kristne og jøder i Israel og rundt hele verden, utdanne og utruste kristne til å identifisere seg med Israel, det jødiske folk, og den bibelske / hebraiske grunnlaget for den kristne tro, velsigne Israel og det jødiske folk i Israel og over hele verden gjennom praktisk bistand, frivillig tjeneste, og bønn, og å motvirke antisemittisme verden over og støtte Israels guddommelige gudgitte rett til å eksistere i sitt gudgitte land. For å oppnå dette driver organisasjonen en rekke prosjekter, som du kan få vite mer om gjennom å se dette intervjuet som Jim Cantelon har gjort med den internasjonale presidenten i Bridges for Peace, Rebecca Brimmer: httpv://www.youtube.com/watch?v=0d77NiboWlg httpv://www.youtube.com/watch?v=sJiHA1rNTvg&feature=related

Rebecca_BrimmerBridges for Peace (Broer for Fred) er en Jerusalem-basert kristen organisasjon som støtter Israel og bygge relasjoner mellom kristne og jøder over hele verden gjennom utdanning og praktiske gjerninger. Organisasjonens ønske er å se kristne og jøder som arbeider side om side for bedre forståelse og et sikrere Israel. Bridges for Peace ble grunnlagt i 1976. Organisasjonen sier selv at den ønsker å være en tjeneste av håp og forsoning.

Bridges for Peace sier seg forpliktet til blant annet følgende mål: Å oppmuntre meningsfull og støttende relasjoner mellom kristne og jøder i Israel og rundt hele verden, utdanne og utruste kristne til å identifisere seg med Israel, det jødiske folk, og den bibelske / hebraiske grunnlaget for den kristne tro, velsigne Israel og det jødiske folk i Israel og over hele verden gjennom praktisk bistand, frivillig tjeneste, og bønn, og å motvirke antisemittisme verden over og støtte Israels guddommelige gudgitte rett til å eksistere i sitt gudgitte land.

For å oppnå dette driver organisasjonen en rekke prosjekter, som du kan få vite mer om gjennom å se dette intervjuet som Jim Cantelon har gjort med den internasjonale presidenten i Bridges for Peace, Rebecca Brimmer: