Den tidligere spanske presidenten Jose Maria Aznar har startet en internasjonal organisasjon som skal arbeide for å støtte Israel og slå tilbake de mange forsøkene på å ødelegge Israels legitimitet som selvstendig stat. Blant medlemmene i organisasjonen er forfatteren, menneskerettighetsaktivisten og tidligere president i Tsjekkia, Vaclav Havel. Det har han fått kritikk for fra personer som ønsker handelsboikott av Israel. Havel advarer mot en slik boikott, skriver Prague Daily. Havel har mottatt en appell fra en palestinsk støttegruppe i form av et åpent brev blant annet underskrevet av en tidligere tsjekkisk utenriksminister fra det sosialdemokratiske partiet og lederen for det tsjekkiske kommunistpartiet. De reagerer på Havels deltakelse i organisasjonen til Jose Marie Aznan, påstår at Israel bryter internasjonal lov, og anbefaler handelsboikott. Det vil ikke den tsjekkiske menneskerettighetsforkjemperen gå med på. ”Palestinerne har rett til deres egen stat, men å stille spørsmålstegn ved Israels legitimitet må avvises like klart som vi må avvise det samme overfor alle andre av FNs medlemsstater,” skriver Havel i svaret til den palestinske støttegruppen. Samtidig avviser han deres krav om å boikotte Israel. Havel skriver at den nylige gjenopptakelsen av fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne i regi av USAs president Barack Obama øker håpet om at Midtøsten-konflikten skal løses. ”Krav om en boikott, og fordømmelse av noen av de to partene er uønsket,” skriver Havel. ”Begge partene i konflikten fortjener å bli stimulert heller enn boikottet,” legger han til i sitt svarbrev. Havel mener også at man må ta i betraktning at Israel er et FN-medlem, og at det derfor er utillatelig å utfordre dem.

HavelDen tidligere spanske presidenten Jose Maria Aznar har startet en internasjonal organisasjon som skal arbeide for å støtte Israel og slå tilbake de mange forsøkene på å ødelegge Israels legitimitet som selvstendig stat. Blant medlemmene i organisasjonen er forfatteren, menneskerettighetsaktivisten og tidligere president i Tsjekkia, Vaclav Havel. Det har han fått kritikk for fra personer som ønsker handelsboikott av Israel. Havel advarer mot en slik boikott, skriver Prague Daily.

Havel har mottatt en appell fra en palestinsk støttegruppe i form av et åpent brev blant annet underskrevet av en tidligere tsjekkisk utenriksminister fra det sosialdemokratiske partiet og lederen for det tsjekkiske kommunistpartiet. De reagerer på Havels deltakelse i organisasjonen til Jose Marie Aznan, påstår at Israel bryter internasjonal lov, og anbefaler handelsboikott.

Det vil ikke den tsjekkiske menneskerettighetsforkjemperen gå med på. ”Palestinerne har rett til deres egen stat, men å stille spørsmålstegn ved Israels legitimitet må avvises like klart som vi må avvise det samme overfor alle andre av FNs medlemsstater,” skriver Havel i svaret til den palestinske støttegruppen. Samtidig avviser han deres krav om å boikotte Israel.

Havel skriver at den nylige gjenopptakelsen av fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne i regi av USAs president Barack Obama øker håpet om at Midtøsten-konflikten skal løses. ”Krav om en boikott, og fordømmelse av noen av de to partene er uønsket,” skriver Havel. ”Begge partene i konflikten fortjener å bli stimulert heller enn boikottet,” legger han til i sitt svarbrev. Havel mener også at man må ta i betraktning at Israel er et FN-medlem, og at det derfor er utillatelig å utfordre dem.