En 1500 år gammel samaritansk synagoge ble oppdaget før den israelske ferien, sørvest for Beit She'an, skriver Ynet News. Restene av synagogen og et gårdstun som ble brukt i den sene bysantinske perioden, som var ukjent frem til nå, ble oppdaget i en arkeologisk utgravning utført på vegne av Israel Antiquities Authority. Området ble undersøkt fordi det var en del av et område som skulle bygges ut til boligfelt. Det ligger sør for Beit She'an, ca en halv kilometer vest for Jordan Valley motorveien. Dr. Walid Atrash og Mr. Ya'aqov Harel, direktører ved utgraving for Israel Antiquities Authority, sier at oppdagelsen av den samaritanske synagogen i landbruksområdet i innlandet sør for Beit She'an supplerer eksisterende kunnskap om den samaritanske befolkningen i denne perioden. Strukturene viser at synagogen ble bygget på slutten av det femte århundret e.Kr., og viser at samaritanerne fortsatte å bo i området helt til like før den muslimske erobringen i 634 e.Kr., da samaritanerne forlot komplekset. "Synagogen spilte en viktig rolle i livet til bøndene som bodde i omkringliggende regionen, og den fungerte som et sentrum for den åndelige, religiøse og sosiale liv der,” forteller de. I den bysantinske perioden (fjerde århundre e.Kr.) ble Beit She'an et viktig samaritansk senter under ledelse av Baba Rabba, da samaritanerne fikk nasjonal suverenitet og var frie til å bestemme sin egen skjebne. Dette var tilfellet fram til slutten av regimet til keiser Justinian, da samaritanerne gjorde opprør mot regjeringen. Opprøret ble slått ned og samaritanerne opphørte å eksistere som en nasjon. Bygningen som ble utgravd besto av en rektangulær hall (5 x 8 meter), med åpning sørvest, mot Mount Garisim, noe som er hellig for samaritanerne. Fem rektangulære utsparinger ble bygget i veggene i bønnehallen der trebenker trolig var installert. Gulvet i hallen var en fargerik mosaikk, dekorert med et geometrisk mønster. I midten av mosaikken er en gresk inskripsjon, der det er mulig å lese teksten: Dette er et tempel. Ifølge Dr. Leah Di Segni fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem, som oversatte innskriften, er slike tekster vanlig å innskravere i samaritanske synagoger, skriver Ynet News. En gård som strekker seg over et område på over 1500 kvadratmeter (16 145 kvadratmeter) ble utgravd ved siden av synagogen. Våningshuset var sammensatt av en sentral gårdsplass omgitt av lager og i sør var det en bolig, gjestehall og tekniske installasjoner..

Israel_utgravingEn 1500 år gammel samaritansk synagoge ble oppdaget før den israelske ferien, sørvest for Beit She’an, skriver Ynet News. Restene av synagogen og et gårdstun som ble brukt i den sene bysantinske perioden, som var ukjent frem til nå, ble oppdaget i en arkeologisk utgravning utført på vegne av Israel Antiquities Authority. Området ble undersøkt fordi det var en del av et område som skulle bygges ut til boligfelt. Det ligger sør for Beit She’an, ca en halv kilometer vest for Jordan Valley motorveien.

Dr. Walid Atrash og Mr. Ya’aqov Harel, direktører ved utgraving for Israel Antiquities Authority, sier at oppdagelsen av den samaritanske synagogen i landbruksområdet i innlandet sør for Beit She’an supplerer eksisterende kunnskap om den samaritanske befolkningen i denne perioden. Strukturene viser at synagogen ble bygget på slutten av det femte århundret e.Kr., og viser at samaritanerne fortsatte å bo i området helt til like før den muslimske erobringen i 634 e.Kr., da samaritanerne forlot komplekset.

“Synagogen spilte en viktig rolle i livet til bøndene som bodde i omkringliggende regionen, og den fungerte som et sentrum for den åndelige, religiøse og sosiale liv der,” forteller de.

I den bysantinske perioden (fjerde århundre e.Kr.) ble Beit She’an et viktig samaritansk senter under ledelse av Baba Rabba, da samaritanerne fikk nasjonal suverenitet og var frie til å bestemme sin egen skjebne. Dette var tilfellet fram til slutten av regimet til keiser Justinian, da samaritanerne gjorde opprør mot regjeringen. Opprøret ble slått ned og samaritanerne opphørte å eksistere som en nasjon.

Bygningen som ble utgravd besto av en rektangulær hall (5 x 8 meter), med åpning sørvest, mot Mount Garisim, noe som er hellig for samaritanerne. Fem rektangulære utsparinger ble bygget i veggene i bønnehallen der trebenker trolig var installert.

Gulvet i hallen var en fargerik mosaikk, dekorert med et geometrisk mønster. I midten av mosaikken er en gresk inskripsjon, der det er mulig å lese teksten: Dette er et tempel. Ifølge Dr. Leah Di Segni fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem, som oversatte innskriften, er slike tekster vanlig å innskravere i samaritanske synagoger, skriver Ynet News.

En gård som strekker seg over et område på over 1500 kvadratmeter (16 145 kvadratmeter) ble utgravd ved siden av synagogen. Våningshuset var sammensatt av en sentral gårdsplass omgitt av lager og i sør var det en bolig, gjestehall og tekniske installasjoner..