Israel er allerede blant foregangslandene i verden i å satse på miljøteknologi og forskning for å finne mindre forurensende drivstoff. Men regjeringen er ikke fornøyd og vil satse nye millioner. Israel vil investere rundt 537 millioner dollar i å utvikle alternativt transportbrensel i løpet av de neste 10 årene, sa statsminister Benjamin Netanyahu under et møte i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, søndag, skriver nettsiden til den israelske diamantindustrien. Netanyahu sa at han har spurt professor Eugene Kandel som er leder for National Economic Council om å koordinere arbeidet med en fremdriftsplan med de relevante departementene. Meningen er at arbeidet skal lede til bruk av annet drivstoff enn petroleum for kjøretøyer. Statsministeren bemerket at det så langt ikke er blitt gjort noen "konsentrert innsats" for å finne en levedyktig erstatning for petroleum. På grunn av markedsmessige svingninger er det "vanskelig" å stole på den private industrien til å finne og utvikle alternativt drivstoff, og statsministeren mente derfor at regjeringen var tvunget til å gripe inn. ”Israel er et lite land som lider mer fra oljeavhengighet enn andre nasjoner,” fortsatte Netanyahu. "Selv om vi er et lite land, er vi en kjempe i vitenskap, forskning, og hjernekraft," erklærte han, og mente at Israel i fremtiden vil være i stand til å finne frem til oppfinnelser som kan gjøre landet oljeuavhengig. ”Vestlige lands avhengighet av oljeproduserende land skader sikkerhet til staten Israel, så vel som miljøet,” sa Netanyahu, som mener at det må satses på alternative energikilder selv om det nå er funnet store mengder olje i havområdene utenfor Israels kyst.

Israel_bilIsrael er allerede blant foregangslandene i verden i å satse på miljøteknologi og forskning for å finne mindre forurensende drivstoff. Men regjeringen er ikke fornøyd og vil satse nye millioner. Israel vil investere rundt 537 millioner dollar i å utvikle alternativt transportbrensel i løpet av de neste 10 årene, sa statsminister Benjamin Netanyahu under et møte i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, søndag, skriver nettsiden til den israelske diamantindustrien.

Netanyahu sa at han har spurt professor Eugene Kandel som er leder for National Economic Council om å koordinere arbeidet med en fremdriftsplan med de relevante departementene. Meningen er at arbeidet skal lede til bruk av annet drivstoff enn petroleum for kjøretøyer.

Statsministeren bemerket at det så langt ikke er blitt gjort noen “konsentrert innsats” for å finne en levedyktig erstatning for petroleum. På grunn av markedsmessige svingninger er det “vanskelig” å stole på den private industrien til å finne og utvikle alternativt drivstoff, og statsministeren mente derfor at regjeringen var tvunget til å gripe inn.

”Israel er et lite land som lider mer fra oljeavhengighet enn andre nasjoner,” fortsatte Netanyahu. “Selv om vi er et lite land, er vi en kjempe i vitenskap, forskning, og hjernekraft,” erklærte han, og mente at Israel i fremtiden vil være i stand til å finne frem til oppfinnelser som kan gjøre landet oljeuavhengig. ”Vestlige lands avhengighet av oljeproduserende land skader sikkerhet til staten Israel, så vel som miljøet,” sa Netanyahu, som mener at det må satses på alternative energikilder selv om det nå er funnet store mengder olje i havområdene utenfor Israels kyst.