Inntil det blir mørkt i kveld feirer jødene Yom Kippur. Feiringen startet fredag kveld. Den varer i 25 timer. Denne dag er dagen jødene minnes Templet som fortsatt ikke er på plass, og på alle de grusomme pogromene og folkemordet som ble utført på dem. Det er også en dag av håp og bønn for en bedre verden for hele menneskeheten, skriver dr. Rachel Suissa i ”Senter mot antisemittisme”. ”Utenom sabbaten er Yom Kippur den helligste dagen i året. Vi bruker de første ti dagene i måneden Tishri til å gjøre opp et moralregnskap for oss selv, i forhold til andre medmennesker og med G-d. Yom Kippur er det siste og viktigste høydepunkt i denne hellige periode,” forklarer hun. ”Ingen andre folkeslag enn jødene har en “moral-dag” som sin helligste dag; den dagen går jødene i seg selv, kritiserer sine handlinger og lover seg selv og G-d om å prøve å bli bedre mennesker fra nå av. Ingen mennesker er fullkomne og vi alle tar feil. Det er viktig at vi har mulighet til en ny start, og derfor er det viktig at vi alle har en ’Yom Kippur’ som et verktøy for å øke medmenneskeligheten i Verden,” skriver hun. Yom Kippur er dessuten en dag da i følge jødedommen Himmelen virkelig åpner seg for våre bønner.

Yom_Kippur2Inntil det blir mørkt i kveld feirer jødene Yom Kippur. Feiringen startet fredag kveld. Den varer i 25 timer. Denne dag er dagen jødene minnes Templet som fortsatt ikke er på plass, og på alle de grusomme pogromene og folkemordet som ble utført på dem. Det er også en dag av håp og bønn for en bedre verden for hele menneskeheten, skriver dr. Rachel Suissa i ”Senter mot antisemittisme”.

”Utenom sabbaten er Yom Kippur den helligste dagen i året. Vi bruker de første ti dagene i måneden Tishri til å gjøre opp et moralregnskap for oss selv, i forhold til andre medmennesker og med G-d. Yom Kippur er det siste og viktigste høydepunkt i denne hellige periode,” forklarer hun.

”Ingen andre folkeslag enn jødene har en “moral-dag” som sin helligste dag; den dagen går jødene i seg selv, kritiserer sine handlinger og lover seg selv og G-d om å prøve å bli bedre mennesker fra nå av. Ingen mennesker er fullkomne og vi alle tar feil. Det er viktig at vi har mulighet til en ny start, og derfor er det viktig at vi alle har en ’Yom Kippur’ som et verktøy for å øke medmenneskeligheten i Verden,” skriver hun.

Yom Kippur er dessuten en dag da i følge jødedommen Himmelen virkelig åpner seg for våre bønner.