I andre kvartal i år falt den israelske arbeidsledigheten til 6,2 prosent av den sivile arbeidsstyrken, skriver Jerusalem Post. Ledigheten har sunket jevnt siden den var på 7,9 prosent i mai 2009, på slutten av finanskrisen, og er nå omtrent tilbake til nivået før den verdensomfattende krisen, rapporterte det israelske statistiske sentralbyrået forrige uke. Den israelske finansministeren Yuval Steinitz er fornøyd. ”Arbeidsledigheten steg kraftig i begynnelsen av 2009, men regjeringen lykkes i å stanse veksten takket være en kombinasjon av fornuftig politikk og en fleksibel privat sektor. Men, til tross for optimisme, må vi være tålmodige fordi krisen i den utviklede verden enda ikke ligger bak oss. Regjeringen må fortsette med en sterk budsjettdisiplin og full gjennomføring av de planene for å oppmuntre sysselsetting som er beskrevet i statsbudsjettet 2011-12,” sier han. Arbeidsledigheten sank for fjerde kvartalet på rad fra 7 prosent i første kvartal til 6,2 prosent i perioden april til juni. Det er de laveste ledighetstallene siden tredje kvartal i 2008, da ledigheten var på 6,0 prosent. Fordelt på kjønn var ledigheten noe høyere for menn enn for kvinner, henholdsvis 6,5 prosent og 5,9 prosent. Den israelske økonomien vokste raskere enn beregnet i andre kvartal i år, og det kan også ha hatt innflytelse på de bedrede arbeidsledighetstallene. Bruttonasjonalproduktet steg med 4,7 prosent etter en vekst på 3,6 prosent første kvartal. ”Det var en fenomenal vekst i andre kvartal, spesielt for eksportselskapene, i likhet med detaljhandelen,” sier Yaniv Hevron til Jerusalem Post. Han er leder for makrostrategi ved Excellence Nessuah Investment House i Ramat Gan. Bedringen av arbeidsledighetsstatistikken skyldes først og fremst at mange israelere tok seg deltidsjobber i perioden april til og juni. Det var 54 000 flere israelere med deltidsjobber i juni enn 3 måneder tidligere. Antall israelere med heltidsjobber sank med 1 prosent.

Israel_arbeid3I andre kvartal i år falt den israelske arbeidsledigheten til 6,2 prosent av den sivile arbeidsstyrken, skriver Jerusalem Post. Ledigheten har sunket jevnt siden den var på 7,9 prosent i mai 2009, på slutten av finanskrisen, og er nå omtrent tilbake til nivået før den verdensomfattende krisen, rapporterte det israelske statistiske sentralbyrået forrige uke.

Den israelske finansministeren Yuval Steinitz er fornøyd. ”Arbeidsledigheten steg kraftig i begynnelsen av 2009, men regjeringen lykkes i å stanse veksten takket være en kombinasjon av fornuftig politikk og en fleksibel privat sektor. Men, til tross for optimisme, må vi være tålmodige fordi krisen i den utviklede verden enda ikke ligger bak oss. Regjeringen må fortsette med en sterk budsjettdisiplin og full gjennomføring av de planene for å oppmuntre sysselsetting som er beskrevet i statsbudsjettet 2011-12,” sier han.

Arbeidsledigheten sank for fjerde kvartalet på rad fra 7 prosent i første kvartal til 6,2 prosent i perioden april til juni. Det er de laveste ledighetstallene siden tredje kvartal i 2008, da ledigheten var på 6,0 prosent. Fordelt på kjønn var ledigheten noe høyere for menn enn for kvinner, henholdsvis 6,5 prosent og 5,9 prosent.

Den israelske økonomien vokste raskere enn beregnet i andre kvartal i år, og det kan også ha hatt innflytelse på de bedrede arbeidsledighetstallene. Bruttonasjonalproduktet steg med 4,7 prosent etter en vekst på 3,6 prosent første kvartal. ”Det var en fenomenal vekst i andre kvartal, spesielt for eksportselskapene, i likhet med detaljhandelen,” sier Yaniv Hevron til Jerusalem Post. Han er leder for makrostrategi ved Excellence Nessuah Investment House i Ramat Gan.

Bedringen av arbeidsledighetsstatistikken skyldes først og fremst at mange israelere tok seg deltidsjobber i perioden april til og juni. Det var 54 000 flere israelere med deltidsjobber i juni enn 3 måneder tidligere. Antall israelere med heltidsjobber sank med 1 prosent.