Sommeren 2010 vil bli husket som den beste sommeren gjennom alle tider når det gjelder israelsk turisme, til tross for problemene med Tyrkia. Det har også gitt seg utslag i rekordantall passasjer på Ben-Gurion Flyplass i innkomne og utgående fly. Hittil i år har 2, 69 millioner passasjerer passert gjennom flyplassen, noe som representerer en økning på 4 prosent i forhold til 2009. skriver Ynet News. I august 2010 passerte det høyeste antallet passasjerer noensinne gjennom flyplassen. 1,48 millioner passasjerer reiste fra og til Ben-Gurion. Det var 9683 flyavganger. Og resultatene skjer til tross for at turisttrafikken fra Israel til Tyrkia ble kraftig redusert etter problemene med det tyrkiske Gaza-skipet på forsommeren. Tyrkia har vanligvis vært det mest populære ferielandet for israelere. ”Den største nyheten sommeren 2010 er at det finnes et liv etter Tyrkia,” sier Ronen Carasso, PR-sjef i Issta Lines. ”Før sommer var det bekymring over at slutten på flyvningene til Tyrkia ville resultere i manglende alternative feriesteder for alle israelere som ønsket å dra på badeferier. Men det viste seg at det fantes mange alternativer som var minst like gode,” sier han. Det har vært en betydelig økning i flyvninger til de greske øyene og til Burgos i Bulgaria. Mange ferierende har også droppet de vanlige charterturene til fordel for storbyferier i Vest Europa.

Israel_Ben_Gurion_flyplassSommeren 2010 vil bli husket som den beste sommeren gjennom alle tider når det gjelder israelsk turisme, til tross for problemene med Tyrkia. Det har også gitt seg utslag i rekordantall passasjer på Ben-Gurion Flyplass i innkomne og utgående fly. Hittil i år har 2, 69 millioner passasjerer passert gjennom flyplassen, noe som representerer en økning på 4 prosent i forhold til 2009. skriver Ynet News. I august 2010 passerte det høyeste antallet passasjerer noensinne gjennom flyplassen. 1,48 millioner passasjerer reiste fra og til Ben-Gurion. Det var 9683 flyavganger.

Og resultatene skjer til tross for at turisttrafikken fra Israel til Tyrkia ble kraftig redusert etter problemene med det tyrkiske Gaza-skipet på forsommeren. Tyrkia har vanligvis vært det mest populære ferielandet for israelere.

”Den største nyheten sommeren 2010 er at det finnes et liv etter Tyrkia,” sier Ronen Carasso, PR-sjef i Issta Lines. ”Før sommer var det bekymring over at slutten på flyvningene til Tyrkia ville resultere i manglende alternative feriesteder for alle israelere som ønsket å dra på badeferier. Men det viste seg at det fantes mange alternativer som var minst like gode,” sier han.

Det har vært en betydelig økning i flyvninger til de greske øyene og til Burgos i Bulgaria. Mange ferierende har også droppet de vanlige charterturene til fordel for storbyferier i Vest Europa.