I tiår har Israel manglet olje og gass-ressurser. Det har ført til at landet i stedet satset hardt på høyteknologiske løsninger  på jakt etter alternative energikilder. Nå får Israel både i pose og sekk, antyder New York Times. I fjor anslo USA Geological Survey at mer enn 120 trillioner kubikkfot utvinnbare gassreserver ligger under vannet i det østlige Middelhavet, det meste innenfor israelsk territorium. Christopher Schenk, en geolog som ledet Geological Survey's studie, sier til New York Times at det er lite tvil om områdets enorme gass-potensiale.  Bare noen måneder etter den første rapporten, ble et annet felt på 8,7 trillioner kubikkfot funnet utenfor Israel, og et annet felt dobbelt så stort som dette ble oppdaget og antas å ha 50 prosent sjanse for å inneholde utvinnbare forekomster. Israels energibehov vil lett bli fylt for neste generasjon av gass, og landet kan godt bli en energieksportør. Energiselskapene har hjulpet til å drive Tel Aviv Stock Exchange inn i en virvel av forventning, skriver den amerikanske avisen. "Dette er en stor oppdagelse som kan endre geo-strategien i regionen og Israels ressurser i mange år framover», sier Einat Wilf, medlem av parlamentets  utenriks- og forsvarskomité. Gassfeltene lå uoppdaget i mange år blant annet fordi de store vestlige oljeselskapene ikke ønsket å fornærme de store arabiske produsentene ved å jobbe med Israel, og deres størrelse er fortsatt beskjedne i forhold til forekomstene i oljenasjoner som Iran, eller sammenliknet med gassforekomstene i USA med 250 trillioner kubikkfot, men for et land på Israels størrelse er det betydningsfulle funn. Kostnadene og potensiell fortjeneste av gassfunnene er et spørsmål om spekulasjon, men de nye feltene er i teorien verdt titalls milliarder dollar, mener New York Times.

oljeI tiår har Israel manglet olje og gass-ressurser. Det har ført til at landet i stedet satset hardt på høyteknologiske løsninger  på jakt etter alternative energikilder. Nå får Israel både i pose og sekk, antyder New York Times. I fjor anslo USA Geological Survey at mer enn 120 trillioner kubikkfot utvinnbare gassreserver ligger under vannet i det østlige Middelhavet, det meste innenfor israelsk territorium. Christopher Schenk, en geolog som ledet Geological Survey’s studie, sier til New York Times at det er lite tvil om områdets enorme gass-potensiale.

 Bare noen måneder etter den første rapporten, ble et annet felt på 8,7 trillioner kubikkfot funnet utenfor Israel, og et annet felt dobbelt så stort som dette ble oppdaget og antas å ha 50 prosent sjanse for å inneholde utvinnbare forekomster. Israels energibehov vil lett bli fylt for neste generasjon av gass, og landet kan godt bli en energieksportør. Energiselskapene har hjulpet til å drive Tel Aviv Stock Exchange inn i en virvel av forventning, skriver den amerikanske avisen.

“Dette er en stor oppdagelse som kan endre geo-strategien i regionen og Israels ressurser i mange år framover», sier Einat Wilf, medlem av parlamentets  utenriks- og forsvarskomité.

oljeGassfeltene lå uoppdaget i mange år blant annet fordi de store vestlige oljeselskapene ikke ønsket å fornærme de store arabiske produsentene ved å jobbe med Israel, og deres størrelse er fortsatt beskjedne i forhold til forekomstene i oljenasjoner som Iran, eller sammenliknet med gassforekomstene i USA med 250 trillioner kubikkfot, men for et land på Israels størrelse er det betydningsfulle funn. Kostnadene og potensiell fortjeneste av gassfunnene er et spørsmål om spekulasjon, men de nye feltene er i teorien verdt titalls milliarder dollar, mener New York Times.