En gruppe studenter ved Tel Aviv University har organisert en unik konferanse om hvordan man kan utvikle medisinske og humanitære oppdrag for ofre for internasjonale konflikter og naturkatastrofer. Tre-dagers programmet, som ble avsluttet onsdag, ble arrangert av det prestisjetunge Sackler medisinske fakultet i Tel Aviv University. Rundt 70 medisinstudenter og aktivister fra 25 land, fra Bosnia til Nigeria, var til stede, herunder ledere av Student Medical Associations i USA, EU, Sverige og Bosnia. "Jeg er klar over den tyrkiske kritikken av Israel, og ønsker å høre mer om grensene for å gi humanitær hjelp i en slik følsom konflikt,” sier Onur Nihat, en tyrkisk deltaker. ”Israels medisinske nyvinninger, og landets raske, høyt kvalifiserte og effektive hjelp til ofrene for katastrofer som jordskjelvene i Tyrkia og Haiti, og dagens assistanse til brannofre i Kongo, har satt en internasjonal standard. Israel har også erfaring i å håndtere humanitære behov under væpnede konflikter, og har flere frivillige organisasjoner som setter opp humanitære programmer for palestinere. Denne konferansen vil gjøre det mulig for hjelpearbeidere fra hele verden å lære av Israels enorme erfaring og kompetanse på disse feltene,” sier Michael Dickson, som er direktør for organisasjonen StandWithUs Israel, som stod bak konferansen. Det omfattende program inkluderte paneler på ulike aspekter av humanitær bistand og møter med eksperter. Deltakerne fikk besøke en av Israel Defense Forces [IDF] militære baser for å se hvordan den israelske hærens spesialavdelinger satt opp feltsykehus under kriser, og de fikk snakke med sjefen for den israelske delegasjonen til det jordskjelvherjete Haiti, oberst Dr. Itzhak Kraise. Internasjonale journalister og leger har rost det israelske feltsykehuset i Haiti som ble satt opp og fungerte fullt ut bare timer etter IDF's ankomst. httpv://www.youtube.com/watch?v=5ejiy6eCgII

Israel_Haiti3En gruppe studenter ved Tel Aviv University har organisert en unik konferanse om hvordan man kan utvikle medisinske og humanitære oppdrag for ofre for internasjonale konflikter og naturkatastrofer. Tre-dagers programmet, som ble avsluttet onsdag, ble arrangert av det prestisjetunge Sackler medisinske fakultet i Tel Aviv University. Rundt 70 medisinstudenter og aktivister fra 25 land, fra Bosnia til Nigeria, var til stede, herunder ledere av Student Medical Associations i USA, EU, Sverige og Bosnia.

“Jeg er klar over den tyrkiske kritikken av Israel, og ønsker å høre mer om grensene for å gi humanitær hjelp i en slik følsom konflikt,” sier Onur Nihat, en tyrkisk deltaker.

”Israels medisinske nyvinninger, og landets raske, høyt kvalifiserte og effektive hjelp til ofrene for katastrofer som jordskjelvene i Tyrkia og Haiti, og dagens assistanse til brannofre i Kongo, har satt en internasjonal standard. Israel har også erfaring i å håndtere humanitære behov under væpnede konflikter, og har flere frivillige organisasjoner som setter opp humanitære programmer for palestinere. Denne konferansen vil gjøre det mulig for hjelpearbeidere fra hele verden å lære av Israels enorme erfaring og kompetanse på disse feltene,” sier Michael Dickson, som er direktør for organisasjonen StandWithUs Israel, som stod bak konferansen.

Det omfattende program inkluderte paneler på ulike aspekter av humanitær bistand og møter med eksperter. Deltakerne fikk besøke en av Israel Defense Forces [IDF] militære baser for å se hvordan den israelske hærens spesialavdelinger satt opp feltsykehus under kriser, og de fikk snakke med sjefen for den israelske delegasjonen til det jordskjelvherjete Haiti, oberst Dr. Itzhak Kraise.

Internasjonale journalister og leger har rost det israelske feltsykehuset i Haiti som ble satt opp og fungerte fullt ut bare timer etter IDF’s ankomst.