Tine satser nå mye på å frata seg selv muligheten for å lære noe nytt om landbruk fra folk som kan den slags, og blander seg i stedet inn i storpolitikken. En planlagt fagtur til Israel droppes fordi deler av reisen går innom Golanhøyden, som for 43 år siden var en del av Syria. Sabra Tours og Tine annonserte mandag for en "landbruksfaglig og historisk" studietur til Israel. I turopplegget inngår blant annet en busstur langs den libanesiske grena og de syriske Golanhøydene, som har vært okkupert av Israel siden 1967. Tine trakk seg i går som medarrangør etter at de ble gjort oppmerksomme på innholdet i turen, skriver Klassekampen. ”Dette er uholdbart for Tine. Vi har deltatt på mange turer med landbruksfaglig utbytte, men ikke i så omstridte områder. Vi trekker oss som arrangør, dette er ikke Tine-politikk,” sier kommunikasjonssjef Lars Galtung i Tine. ”Det finnes ikke noe land som heter Palestina. Det finnes ikke noe land som er okkupert, så selvsagt går turen til Israel,” sier Øystein Ramberg, som er ansvarlig for opplegget i Sabra Tours. Turoperatøren arrangerer ofte landbruks- og skogreiser sammen med organisasjoner innen sektorene. Ramberg forteller at han har drevet med Israel-reiser i 30 år, og ikke kan se noe problematisk med turen. ”Det er i Israel det er landbruk, det er der det er melkeproduksjon, og det er det Tine er interessert i. Det er ingen palestinere som driver melkeproduksjon, derfor må vi til israelske kibbutzer og moshawin for å se på dette,” sier han.  Bonde og aktivist i Palestinakomiteen Ole Egge synes det er bra at Tine trekker seg, skriver Nationen. Han mener det er fullstendig uholdbart å dra på studietur til okkuperte områder og bare høre okkupantens versjon, slik turprogrammet la opp til, og glemmer glatt at dette dreier seg om en ren landbruksfaglig, og ikke en politisk, tur. Selv har han vært med å arrangere studietur for bønder i Palestinakomiteens regi til de okkuperte palestinske områdene. Tines boikott av reisen har allerede skapt reaksjoner, og det er opprettet en Facebook-gruppe som oppfordrer til boikott av varer fra Tine. "Med dette har også Tine kastet seg på denne ensidige demoniseringen av Israel og jøder.Dette innebærer at Tine har blitt en utenrikspolitisk aktør og da må de også forstå at vi som er uenige ikke vil kjøpe deres varer," heter det i denne Facebook-gruppen. Spørsmålet er hvor norske bønder har mest faglige ting å lære: httpv://www.youtube.com/watch?v=LtX28VJJ8mg httpv://www.youtube.com/watch?v=B0YoKBlI9yQ&feature=fvw httpv://www.youtube.com/watch?v=6I34xHIf798&feature=related httpv://www.youtube.com/watch?v=VCCmv_9-0mE&feature=fvsr httpv://www.youtube.com/watch?v=B7fCeeVfZnI

Israel_LandbrukTine satser nå mye på å frata seg selv muligheten for å lære noe nytt om landbruk fra folk som kan den slags, og blander seg i stedet inn i storpolitikken. En planlagt fagtur til Israel droppes fordi deler av reisen går innom Golanhøyden, som for 43 år siden var en del av Syria.

Sabra Tours og Tine annonserte mandag for en “landbruksfaglig og historisk” studietur til Israel. I turopplegget inngår blant annet en busstur langs den libanesiske grena og de syriske Golanhøydene, som har vært okkupert av Israel siden 1967. Tine trakk seg i går som medarrangør etter at de ble gjort oppmerksomme på innholdet i turen, skriver Klassekampen.

”Dette er uholdbart for Tine. Vi har deltatt på mange turer med landbruksfaglig utbytte, men ikke i så omstridte områder. Vi trekker oss som arrangør, dette er ikke Tine-politikk,” sier kommunikasjonssjef Lars Galtung i Tine.

”Det finnes ikke noe land som heter Palestina. Det finnes ikke noe land som er okkupert, så selvsagt går turen til Israel,” sier Øystein Ramberg, som er ansvarlig for opplegget i Sabra Tours.

Turoperatøren arrangerer ofte landbruks- og skogreiser sammen med organisasjoner innen sektorene. Ramberg forteller at han har drevet med Israel-reiser i 30 år, og ikke kan se noe problematisk med turen.

”Det er i Israel det er landbruk, det er der det er melkeproduksjon, og det er det Tine er interessert i. Det er ingen palestinere som driver melkeproduksjon, derfor må vi til israelske kibbutzer og moshawin for å se på dette,” sier han.

 Bonde og aktivist i Palestinakomiteen Ole Egge synes det er bra at Tine trekker seg, skriver Nationen. Han mener det er fullstendig uholdbart å dra på studietur til okkuperte områder og bare høre okkupantens versjon, slik turprogrammet la opp til, og glemmer glatt at dette dreier seg om en ren landbruksfaglig, og ikke en politisk, tur.

Selv har han vært med å arrangere studietur for bønder i Palestinakomiteens regi til de okkuperte palestinske områdene.

Tines boikott av reisen har allerede skapt reaksjoner, og det er opprettet en Facebook-gruppe som oppfordrer til boikott av varer fra Tine. “Med dette har også Tine kastet seg på denne ensidige demoniseringen av Israel og jøder.Dette innebærer at Tine har blitt en utenrikspolitisk aktør og da må de også forstå at vi som er uenige ikke vil kjøpe deres varer,” heter det i denne Facebook-gruppen.

Spørsmålet er hvor norske bønder har mest faglige ting å lære: