Den israelske regjeringen foreslår nå en antiboikottlov som kan gjøre livet surt for politiske aktivister i Norge og andre land som arbeider for å få sine hjemland til å boikotte Israel eller som oppfordrer til boikottaksjoner blant forbrukerne. Loven tar sikte på å straffe israelere eller utlendinger som starter eller fremme en boikott av Israel, skriver den britiske avisen The Guardian. Loven forbyr ikke bare boikotter av juridiske israelske institusjoner, men også av bosetternes aktiviteter og produkter. Loven vil innføre bøter for israelere som "fremmer boikott" og sikre at bøtene brukes til å støtte organisasjoner og firmaer som rammes av boikottaksjoner. Utlendinger som deltar aktivt i boikottaksjoner risikerer forbud mot å gjennomføre økonomiske virksomheter i Israel i en periode på 10 år. Tunge sanksjoner vil også bli påført ”utenlandske politiske enheter” som engasjerer seg i boikottaksjoner. Regjeringer som måtte fremme forslag om boikott av Israel vil bli møtt med et forbud fra å utføre handlinger i israelske bankkonti, aksjer omsatt i Israel, eller i noen former for eiendommer som krever registrering av overføringer, og ingen penger eller eiendommer vil bli overført fra Israel til en slik regjering. Siden de palestinske myndigheter regjerer over et selvstyrt område vil også deres boikottaksjoner mot produkter fra de israelske bosettingene på Vestbredden bli rammet av den nye loven.  Dersom de palestinske myndighetenes boikottaksjon mot israelske produkt, blant annet i form av lovforbud mot at palestinere arbeider for israelske arbeidsgivere på Vestbredden, blir opprettholdt, vil de palestinske myndighetene måtte regne med at penger og eiendommer som det tidligere er inngått avtaler om skal overføres, likevel ikke vil bli overført, fremgår det av artikkelen i The Guardian. Eksempler på virksomheter som vil bli rammet av den foreslåtte antiboikottloven er boikottaksjoner mot varer og tjenester, og det å stille spørsmål ved om Israel har rett til å eksistere som en selvstendig stat. Norske politikere som måtte argumentere for at staten Israel ikke har rett til å eksistere eller fremme forslag om å boikotte israelske varer, vil måtte regne med at de får problemer med å besøke Israel.  Dersom den norske regjeringen ønsker å boikotte samhandel med Israel blir resultatet en boikott andre veien.

Israel_appelsiner2Den israelske regjeringen foreslår nå en antiboikottlov som kan gjøre livet surt for politiske aktivister i Norge og andre land som arbeider for å få sine hjemland til å boikotte Israel eller som oppfordrer til boikottaksjoner blant forbrukerne. Loven tar sikte på å straffe israelere eller utlendinger som starter eller fremme en boikott av Israel, skriver den britiske avisen The Guardian.

Loven forbyr ikke bare boikotter av juridiske israelske institusjoner, men også av bosetternes aktiviteter og produkter. Loven vil innføre bøter for israelere som “fremmer boikott” og sikre at bøtene brukes til å støtte organisasjoner og firmaer som rammes av boikottaksjoner.

Utlendinger som deltar aktivt i boikottaksjoner risikerer forbud mot å gjennomføre økonomiske virksomheter i Israel i en periode på 10 år. Tunge sanksjoner vil også bli påført ”utenlandske politiske enheter” som engasjerer seg i boikottaksjoner. Regjeringer som måtte fremme forslag om boikott av Israel vil bli møtt med et forbud fra å utføre handlinger i israelske bankkonti, aksjer omsatt i Israel, eller i noen former for eiendommer som krever registrering av overføringer, og ingen penger eller eiendommer vil bli overført fra Israel til en slik regjering.

Siden de palestinske myndigheter regjerer over et selvstyrt område vil også deres boikottaksjoner mot produkter fra de israelske bosettingene på Vestbredden bli rammet av den nye loven.  Dersom de palestinske myndighetenes boikottaksjon mot israelske produkt, blant annet i form av lovforbud mot at palestinere arbeider for israelske arbeidsgivere på Vestbredden, blir opprettholdt, vil de palestinske myndighetene måtte regne med at penger og eiendommer som det tidligere er inngått avtaler om skal overføres, likevel ikke vil bli overført, fremgår det av artikkelen i The Guardian.

Eksempler på virksomheter som vil bli rammet av den foreslåtte antiboikottloven er boikottaksjoner mot varer og tjenester, og det å stille spørsmål ved om Israel har rett til å eksistere som en selvstendig stat. Norske politikere som måtte argumentere for at staten Israel ikke har rett til å eksistere eller fremme forslag om å boikotte israelske varer, vil måtte regne med at de får problemer med å besøke Israel.  Dersom den norske regjeringen ønsker å boikotte samhandel med Israel blir resultatet en boikott andre veien.