Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD) tok nylig opp Israel som nytt medlem. Nå har organisasjonen som består av de 31 rikeste landene i verden bestemt seg for å avholde sin neste årlige konferanse til Jerusalem. Der vil turistministerene fra samtlige medlemsland møtes. Det vil ventelig bli en betydelig turistreklame for Israel, og det stadfester også at Israel nå er akseptert som et av landene i verden med mest avansert økonomi. Vanligvis arrangeres disse konferansene i Paris. Konferansen i Jerusalem i oktober vil vare i tre dager og er i realiteten en miljøkonferanse, ettersom hovedtemaet vil være ”grønn vekst” og ”grønn turisme”. ”Valget av Israel, og spesielt Jerusalem, er en stemme for tillit til israelsk turistindustri og dets økonomi,” mener det israelske turistdepartementet.  ”Israels medlemsskap i OECD er av stor betydning for å bygge et positivt image for landet,” sier turistminister Stas Misexhnikov, til Israel National News. ”Den positive imagene som det gir vil ha en effekt på turisters valg om å besøke Israel, og det vil tiltrekke seg utenlandske investorer til landet, inkludert, blant mye annet, investorer i turisme,” legger han til. Både president Shimon Peres, statsminister Benjamin Netanyahu og direktøren for den israelske nasjonalbanken, Stanley Fischer, har allerede gjort det klart at de vil delta under konferansen.

OECDOrganisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD) tok nylig opp Israel som nytt medlem. Nå har organisasjonen som består av de 31 rikeste landene i verden bestemt seg for å avholde sin neste årlige konferanse til Jerusalem. Der vil turistministerene fra samtlige medlemsland møtes. Det vil ventelig bli en betydelig turistreklame for Israel, og det stadfester også at Israel nå er akseptert som et av landene i verden med mest avansert økonomi. Vanligvis arrangeres disse konferansene i Paris.

Konferansen i Jerusalem i oktober vil vare i tre dager og er i realiteten en miljøkonferanse, ettersom hovedtemaet vil være ”grønn vekst” og ”grønn turisme”. ”Valget av Israel, og spesielt Jerusalem, er en stemme for tillit til israelsk turistindustri og dets økonomi,” mener det israelske turistdepartementet.

 ”Israels medlemsskap i OECD er av stor betydning for å bygge et positivt image for landet,” sier turistminister Stas Misexhnikov, til Israel National News. ”Den positive imagene som det gir vil ha en effekt på turisters valg om å besøke Israel, og det vil tiltrekke seg utenlandske investorer til landet, inkludert, blant mye annet, investorer i turisme,” legger han til.

Både president Shimon Peres, statsminister Benjamin Netanyahu og direktøren for den israelske nasjonalbanken, Stanley Fischer, har allerede gjort det klart at de vil delta under konferansen.