Den israelske finansministeren, Yuval Steinitz, er bekymret over de økonomiske problemene i flere europeiske land, som har ført til at flere land reduserer lønningene til sine arbeidere og til en svekkelse av euroen. Begge deler kan få uheldige konsekvenser for den israelske økonomien. Synspunktene kom frem da han talte på økonomikonferansen i Nazareth forrige torsdag. ”Det er ganske klart at krisen i Europa og devalueringen av euroen vil ha betydning for Israels økonomi generelt og mer spesielt skade eksporten som et resultat av lavere global etterspørsel etter lokale varer,” sa finansministeren ifølge Jerusalem Post, og tilføyde: ”I land i det sørlige og vestlige Europa, som Irland, Frankrike, Spania og Portugal, er det planlagt å redusere lønningene i den offentlige sektoren i nær fremtid, noe som vi må forvente også kan påvirke lønnsnivået i den private sektor. Disse to parallelle utviklingene kan skape et problem for Israels konkurransedyktighet i forhold til Europa og resten av verden,” sa finansministeren. ”Det vil gjøre europeiske arbeidere billigere, og dermed israelske arbeidere forholdsmessig dyrere”. Selv om Israel har klart seg gjennom den globale økonomiske krisen mye bedre enn andre land, mente han at den usikre økonomiske situasjonen i Europa er et signal om ikke å være alt for optimistisk.

Israel_SteinitzDen israelske finansministeren, Yuval Steinitz, er bekymret over de økonomiske problemene i flere europeiske land, som har ført til at flere land reduserer lønningene til sine arbeidere og til en svekkelse av euroen. Begge deler kan få uheldige konsekvenser for den israelske økonomien. Synspunktene kom frem da han talte på økonomikonferansen i Nazareth forrige torsdag.

”Det er ganske klart at krisen i Europa og devalueringen av euroen vil ha betydning for Israels økonomi generelt og mer spesielt skade eksporten som et resultat av lavere global etterspørsel etter lokale varer,” sa finansministeren ifølge Jerusalem Post, og tilføyde:

”I land i det sørlige og vestlige Europa, som Irland, Frankrike, Spania og Portugal, er det planlagt å redusere lønningene i den offentlige sektoren i nær fremtid, noe som vi må forvente også kan påvirke lønnsnivået i den private sektor. Disse to parallelle utviklingene kan skape et problem for Israels konkurransedyktighet i forhold til Europa og resten av verden,” sa finansministeren. ”Det vil gjøre europeiske arbeidere billigere, og dermed israelske arbeidere forholdsmessig dyrere”.

Selv om Israel har klart seg gjennom den globale økonomiske krisen mye bedre enn andre land, mente han at den usikre økonomiske situasjonen i Europa er et signal om ikke å være alt for optimistisk.