Den israelske sentralbankesjefen, Stanley Fischer, ser mot Norge og anbefaler et oljefond etter norsk modell når oljeinntektene om få år for alvor begynner å strømme inn i den israelske statskassen. Han støtter den israelske regjeringen som også ser mot Norge, og mener at beskatningen av oljeselskapene må endres til fordel for den israelske statskassen. De nylige oppdagelsene av store mengder olje og gassreserver i Israelsk territorialfarvann er en ”game-changer” som rettferdiggjør tøffere oljebeskatning, mener sentralbanksjefen. Stanley Fischer kom med sine kommentarer på oljebeskatningene og fornuftig bruk av oljeinntektene da han onsdag denne uken talte under en større konferanse i Nazareth om økonomi og planlegging. Fisher mente at Israel må følge opp de avtalene som allerede er undertegnet, men at nye avtaler bør ta hensyn til at det nå er gjort betydelig funn av olje og gass, og han støttet derfor den israelske finansministeren som har satt ned et utvalg for å se på hele oljebeskatningen med nye øyne. ”Dersom gassfunnene er så store som man tror vil det på et makroøkonomisk nivå kunne styrke den lokale pengeenheten som en konsekvens av den økt eksporten. En alt for sterk shekel vil skade eksportører av andre varer. En løsning kan være å øke det innenlandske forbruket. En annen kan være å adoptere den norske løsningen med å putte det meste av gassinntektene i et spesielt fond som kan investere pengene på verdensmarkedet, og på den måten holde shekelen i tøyler,” foreslo Fisher, som er kjent for å være bekymret over en for sterk shekel. En annen problemstilling som Fischer tok opp under sitt foredrag var den etter hans mening alt for sterke konsentrasjonen av økonomisk makt på få hender. Rundt 20 familier kontrollerer halve det israelske markedet. Det mente han hadde negative konsekvenser for konkurransen, og kan ødelegge finansieringssystemet. Fischer sa at sentralbanken holder øye med denne situasjonen og at det er årsaken til at det er satt en grense for hvor mye en enkelt forretningsgruppe kan låne fra banksystemet. Både den israelske finansministeren og statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere rettet søkelyset mot det samme problemet. Fischer uttrykte ellers bekymring for de høye boligprisene, som har økt sterkt de siste to årene tiltross for den internasjonale finanskrisen, noe han mener har hatt sammenheng med de lave bankrentene. ”Økningen i etterspørselen etter boliger har i strid med teoriene ikke ført til en økning i tilbudet, og inntil den største barrieren for økt tilbud, som er mangel på land å bygge på, er fjernet, vil prisene sannsynligvis fortsette å øke,” mente han. Befolkningen må være forberedt på en økning av renten i frentiden, advarte han.

FischerDen israelske sentralbankesjefen, Stanley Fischer, ser mot Norge og anbefaler et oljefond etter norsk modell når oljeinntektene om få år for alvor begynner å strømme inn i den israelske statskassen. Han støtter den israelske regjeringen som også ser mot Norge, og mener at beskatningen av oljeselskapene må endres til fordel for den israelske statskassen. De nylige oppdagelsene av store mengder olje og gassreserver i Israelsk territorialfarvann er en ”game-changer” som rettferdiggjør tøffere oljebeskatning, mener sentralbanksjefen.

Stanley Fischer kom med sine kommentarer på oljebeskatningene og fornuftig bruk av oljeinntektene da han onsdag denne uken talte under en større konferanse i Nazareth om økonomi og planlegging. Fisher mente at Israel må følge opp de avtalene som allerede er undertegnet, men at nye avtaler bør ta hensyn til at det nå er gjort betydelig funn av olje og gass, og han støttet derfor den israelske finansministeren som har satt ned et utvalg for å se på hele oljebeskatningen med nye øyne.

”Dersom gassfunnene er så store som man tror vil det på et makroøkonomisk nivå kunne styrke den lokale pengeenheten som en konsekvens av den økt eksporten. En alt for sterk shekel vil skade eksportører av andre varer. En løsning kan være å øke det innenlandske forbruket. En annen kan være å adoptere den norske løsningen med å putte det meste av gassinntektene i et spesielt fond som kan investere pengene på verdensmarkedet, og på den måten holde shekelen i tøyler,” foreslo Fisher, som er kjent for å være bekymret over en for sterk shekel.

En annen problemstilling som Fischer tok opp under sitt foredrag var den etter hans mening alt for sterke konsentrasjonen av økonomisk makt på få hender. Rundt 20 familier kontrollerer halve det israelske markedet. Det mente han hadde negative konsekvenser for konkurransen, og kan ødelegge finansieringssystemet. Fischer sa at sentralbanken holder øye med denne situasjonen og at det er årsaken til at det er satt en grense for hvor mye en enkelt forretningsgruppe kan låne fra banksystemet. Både den israelske finansministeren og statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere rettet søkelyset mot det samme problemet.

Fischer uttrykte ellers bekymring for de høye boligprisene, som har økt sterkt de siste to årene tiltross for den internasjonale finanskrisen, noe han mener har hatt sammenheng med de lave bankrentene. ”Økningen i etterspørselen etter boliger har i strid med teoriene ikke ført til en økning i tilbudet, og inntil den største barrieren for økt tilbud, som er mangel på land å bygge på, er fjernet, vil prisene sannsynligvis fortsette å øke,” mente han. Befolkningen må være forberedt på en økning av renten i frentiden, advarte han.