Som et resultat av den tyrkiske presidentenes verbale støtte til Hamas-terrorister og mange skarpe angrep på Israel i det siste, har flere israelere tatt til orde for å boikotte Tyrkia som de siste årene har vært det mest prioriterte ferielandet for israelere. Det advarer nå den israelske handelsministeren, Binyamin Ben-Eliezer, sterkt imot. Det vil kun bidra til å forverre situasjonen med Tyrkia, mener han. ”Vi må fullstendig separere handel fra den diplomatiske prosessen. Vi må ikke tillate at handel blir politisert og jeg er ikke forberedt på å akseptere bruk av boikott som en metode til å drive politisk press. Jeg er sterkt imot boikott generelt og mot Tyrkia spesielt, så jeg er imot initiativer som vi har hørt om de siste dagene og som tar til orde for å boikotte tyrkiske varer,” sier han til den israelske finansavisen Globes. Statssekretæren i handelsdepartementet, Sharon Kedmi, har for sikkerhets skyld vært i kontakt med ledelsen i de største israelske varekjedene og bedt dem om å handle fornuftig og ikke bidra til å gjøre situasjonen i forhold til Tyrkia vanskeligere. ”Det er ingen tvil om at den siste tids hendelser har forårsaket sterke følelser blant israelske borgere, men vi må alle se fremover og se at på de alvorlige konsekvensene av en slik boikott, som kan sette i gang en snøball som kan føre til økonomiske skadevirkninger for Israel,” sier han til Globes. ”Vi vet kanskje hva vi starter, men vi vet ikke hvor det vil ende,” sier handels- og industriministeren, Ben-Eliezer.

Israel_Ben_eliezerSom et resultat av den tyrkiske presidentenes verbale støtte til Hamas-terrorister og mange skarpe angrep på Israel i det siste, har flere israelere tatt til orde for å boikotte Tyrkia som de siste årene har vært det mest prioriterte ferielandet for israelere. Det advarer nå den israelske handelsministeren, Binyamin Ben-Eliezer, sterkt imot. Det vil kun bidra til å forverre situasjonen med Tyrkia, mener han.

”Vi må fullstendig separere handel fra den diplomatiske prosessen. Vi må ikke tillate at handel blir politisert og jeg er ikke forberedt på å akseptere bruk av boikott som en metode til å drive politisk press. Jeg er sterkt imot boikott generelt og mot Tyrkia spesielt, så jeg er imot initiativer som vi har hørt om de siste dagene og som tar til orde for å boikotte tyrkiske varer,” sier han til den israelske finansavisen Globes.

Statssekretæren i handelsdepartementet, Sharon Kedmi, har for sikkerhets skyld vært i kontakt med ledelsen i de største israelske varekjedene og bedt dem om å handle fornuftig og ikke bidra til å gjøre situasjonen i forhold til Tyrkia vanskeligere.

”Det er ingen tvil om at den siste tids hendelser har forårsaket sterke følelser blant israelske borgere, men vi må alle se fremover og se at på de alvorlige konsekvensene av en slik boikott, som kan sette i gang en snøball som kan føre til økonomiske skadevirkninger for Israel,” sier han til Globes.

”Vi vet kanskje hva vi starter, men vi vet ikke hvor det vil ende,” sier handels- og industriministeren, Ben-Eliezer.