Israel planlegger å selge 3-5 prosent av aksjene i Bank Leumi i nærmeste fremtid og totalt 10.5 prosent før året er slutt, uttalte bankdirektøren Shuki Oren til telegrambyrået Reuters på mandag. Den israelske staten har kontroll over 11.46 prosent av Leumi, som er verd ca. 653 millioner dollar. Den ønsker å selge 1 prosent til ansatte i banken. ”Vi venter en stor etterspørsel og markedet venter på oss,” sier Oren til Reuters. ”Mest sannsynlig vil vi relativt raskt selge 3-5 prosent med en opsjon om å kjøpe mer. Dersom vi ser en stor etterspørsel kan vi selge mer, men vi ønsker ikke å være forpliktet til å selge 10 prosent på en gang,” sier han. Den israelske finansministeren ba mandag parlamentets finanskomite om tillatelse til å selge aksjeporteføljer i Leumi, som er landets største bank. Salget er planlagt gjennom blokkhandel og ved bruk av finansinstitusjoner. Når tillatelsen er gitt vil banken selge sine aksjer til investorer i Israel og i utlandet. Oren sier til Reuters at han håper at komiteen kan treffe sin beslutning i løpet av få dager. ”Vi håper å få det unnagjort så raskt som mulig”, sier Oren, ”men det er avhengig av markedsforholdene”.  Beslutningen om å selge aksjene på denne måten ble gjort etter at departementet møtte problemer med et forsøk på å selge de gjenværende eierandelene til en strategisk investor. I en liknende aksjon solgte staten i januar 5 prosent av Discount Bank gjennom Deutsche Bank, som distribuerte eierdeler av Israels tredje største bank til klienter. Etter at salget er ferdig vil Leumi være uten en kontrollerende aksjeeier, skriver Reuters. Som et resultat av salget vil ulike grupper forsøke å samarbeide om å oppnå kontroll, mener bankdirektøren. Disse gruppene trenger å søke om tillatelse fra den israelske nasjonalbanken for å få tillatelse til å ta kontroll. Etter den israelske staten er Leumis nest største aksjeeier forretningsmannen Shlomo Eliahu, som eier 9,59 prosent. Eliahu har uttrykt at han har til hensikt å forme en gruppe som kan ta kontroll over Leumi, skriver telegrambyrået.

Israel_bank2Israel planlegger å selge 3-5 prosent av aksjene i Bank Leumi i nærmeste fremtid og totalt 10.5 prosent før året er slutt, uttalte bankdirektøren Shuki Oren til telegrambyrået Reuters på mandag. Den israelske staten har kontroll over 11.46 prosent av Leumi, som er verd ca. 653 millioner dollar. Den ønsker å selge 1 prosent til ansatte i banken.

”Vi venter en stor etterspørsel og markedet venter på oss,” sier Oren til Reuters. ”Mest sannsynlig vil vi relativt raskt selge 3-5 prosent med en opsjon om å kjøpe mer. Dersom vi ser en stor etterspørsel kan vi selge mer, men vi ønsker ikke å være forpliktet til å selge 10 prosent på en gang,” sier han.

Den israelske finansministeren ba mandag parlamentets finanskomite om tillatelse til å selge aksjeporteføljer i Leumi, som er landets største bank. Salget er planlagt gjennom blokkhandel og ved bruk av finansinstitusjoner. Når tillatelsen er gitt vil banken selge sine aksjer til investorer i Israel og i utlandet. Oren sier til Reuters at han håper at komiteen kan treffe sin beslutning i løpet av få dager.

”Vi håper å få det unnagjort så raskt som mulig”, sier Oren, ”men det er avhengig av markedsforholdene”.  Beslutningen om å selge aksjene på denne måten ble gjort etter at departementet møtte problemer med et forsøk på å selge de gjenværende eierandelene til en strategisk investor.

I en liknende aksjon solgte staten i januar 5 prosent av Discount Bank gjennom Deutsche Bank, som distribuerte eierdeler av Israels tredje største bank til klienter.

Etter at salget er ferdig vil Leumi være uten en kontrollerende aksjeeier, skriver Reuters. Som et resultat av salget vil ulike grupper forsøke å samarbeide om å oppnå kontroll, mener bankdirektøren. Disse gruppene trenger å søke om tillatelse fra den israelske nasjonalbanken for å få tillatelse til å ta kontroll.

Etter den israelske staten er Leumis nest største aksjeeier forretningsmannen Shlomo Eliahu, som eier 9,59 prosent. Eliahu har uttrykt at han har til hensikt å forme en gruppe som kan ta kontroll over Leumi, skriver telegrambyrået.