Studenter ved Ben-Gurion universitetet i Israel har utviklet et optisk radar system som hjelper blinde å manøvrere rundt hindringer. Systemet som er utviklet av ingeniørstudentene Elad Kuperberg og Einav Tasa, under veiledning av professor Shlomi Amon, ble demonstrert for første gang forrige uke, skriver det britiske fagbladet The Engineer. Professor Arnon sier til The Engineer at den assisterende teknologien inneholder to delsystemer: et par briller med to videokameraer og skannet lyskilde, og en prosessor som er på størrelse med en laptop. Systemet oppdager hindringer, inkludert de som finnes over bakken, som eksempelvis lavthengende busker og trær, gjennom å skanne dybden på omgivelsene, tatt fra ulike vinkler. En hørbar alarm gir lyd fra seg dersom en hindring blir oppdaget. Ben-Gurion universitetet mener at antallet personer i verdenssammenheng som kan ha nytte av oppfinnelsen er på 40 til 45 millioner. Det finnes allerede flere typer hjelpemidler for å bistå blinde i å oppdage hindringer slik at de kan bevege seg rundt med større uavhengighet, slik som blindehunder og sensorstokker, men universitetet mener at deres oppfinnelse er bedre enn dagens muligheter. ”En blindehund trenger spesialtrening og kan bare arbeide i gjennomsnittlig syv år. Det er også en stor mangel på blindehunder,” sier professor Arnon, og legger til at sensorstokkene ikke kan identifisere barrierer over gulvhøyde. ”Den optiske radarsøkeren er ikke bare brukervennlig, men i motsetning til andre løsninger tillater den de blinde å ha begge hendene frie,” sier han. Det neste skrittet vil nå bli å minimalisere den optiske radarsøkerens prosessordel til å bli på størrelse med en kompakt iPod størrelse.

blindeStudenter ved Ben-Gurion universitetet i Israel har utviklet et optisk radar system som hjelper blinde å manøvrere rundt hindringer. Systemet som er utviklet av ingeniørstudentene Elad Kuperberg og Einav Tasa, under veiledning av professor Shlomi Amon, ble demonstrert for første gang forrige uke, skriver det britiske fagbladet The Engineer.

Professor Arnon sier til The Engineer at den assisterende teknologien inneholder to delsystemer: et par briller med to videokameraer og skannet lyskilde, og en prosessor som er på størrelse med en laptop. Systemet oppdager hindringer, inkludert de som finnes over bakken, som eksempelvis lavthengende busker og trær, gjennom å skanne dybden på omgivelsene, tatt fra ulike vinkler. En hørbar alarm gir lyd fra seg dersom en hindring blir oppdaget.

Ben-Gurion universitetet mener at antallet personer i verdenssammenheng som kan ha nytte av oppfinnelsen er på 40 til 45 millioner.

Det finnes allerede flere typer hjelpemidler for å bistå blinde i å oppdage hindringer slik at de kan bevege seg rundt med større uavhengighet, slik som blindehunder og sensorstokker, men universitetet mener at deres oppfinnelse er bedre enn dagens muligheter.

”En blindehund trenger spesialtrening og kan bare arbeide i gjennomsnittlig syv år. Det er også en stor mangel på blindehunder,” sier professor Arnon, og legger til at sensorstokkene ikke kan identifisere barrierer over gulvhøyde. ”Den optiske radarsøkeren er ikke bare brukervennlig, men i motsetning til andre løsninger tillater den de blinde å ha begge hendene frie,” sier han.

Det neste skrittet vil nå bli å minimalisere den optiske radarsøkerens prosessordel til å bli på størrelse med en kompakt iPod størrelse.