Etter 30 år med selvpålagt eksportforbud har det israelske forsvarsdepartementet nå frigjort den Israel-produserte tanksen Merkava for eksport. Det er den nyeste utgaven, Markava Mark IV, som nå vil bli solgt til utvalgte kunder, skriver Defense News. Defense News skriver at avgjørelsen om å eksportere Markava er basert på økonomiske overveielser og ønsket om å skape jobber for israelske arbeidere. Offisielle israelske kilder sier til Defense News at enhver eksportavtale vil bli fullstendig koordinert med USA fordi stålet og annet råmateriale som brukes i tanksen, i likhet med motoren og en del andre USA-produserte deler, er finansiert med amerikansk hjelp. Maskinen i tanksen er designet i Tyskland og finansiert med amerikansk militær støtte. Generaldirektør Uid Shani i det israelske forsvarsdepartementet sier til avisen at den nye politikken er en strategisk avgjørelse basert på behovet for å finne nye inntekter til å dekke Israels militære behov. Israel har vanligvis holdt egenproduserte tanks utenfor det globale markedet hovedsakelig for å holde kritiske teknologiske data for seg selv. Israel har dessuten ønsket å unnlate å irritere store tankeksportører som USA, Russland og europeiske land, som dominerer tanksmarkedet. Isteden har Israel eksportert oppgraderte deler for ulike typer av tanks. Selv om Shani ikke eksplisitt sier det, forteller andre israelske kilder til Defense News at beslutningen om å eksportere Merkava langt på vei skyldes forsvarsdepartementets forsøk på å berolige lokale produsenter som frykter tap av arbeid for departementet etter at det er forventet at produksjonen av enkelte andre våpentyper vil bli overført til fabrikker i USA, skriver avisen. httpv://www.youtube.com/watch?v=mo7eFhEH-_I

tanks_israelEtter 30 år med selvpålagt eksportforbud har det israelske forsvarsdepartementet nå frigjort den Israel-produserte tanksen Merkava for eksport. Det er den nyeste utgaven, Markava Mark IV, som nå vil bli solgt til utvalgte kunder, skriver Defense News.

Defense News skriver at avgjørelsen om å eksportere Markava er basert på økonomiske overveielser og ønsket om å skape jobber for israelske arbeidere.

Offisielle israelske kilder sier til Defense News at enhver eksportavtale vil bli fullstendig koordinert med USA fordi stålet og annet råmateriale som brukes i tanksen, i likhet med motoren og en del andre USA-produserte deler, er finansiert med amerikansk hjelp. Maskinen i tanksen er designet i Tyskland og finansiert med amerikansk militær støtte.

Generaldirektør Uid Shani i det israelske forsvarsdepartementet sier til avisen at den nye politikken er en strategisk avgjørelse basert på behovet for å finne nye inntekter til å dekke Israels militære behov.

Israel har vanligvis holdt egenproduserte tanks utenfor det globale markedet hovedsakelig for å holde kritiske teknologiske data for seg selv. Israel har dessuten ønsket å unnlate å irritere store tankeksportører som USA, Russland og europeiske land, som dominerer tanksmarkedet. Isteden har Israel eksportert oppgraderte deler for ulike typer av tanks.

Selv om Shani ikke eksplisitt sier det, forteller andre israelske kilder til Defense News at beslutningen om å eksportere Merkava langt på vei skyldes forsvarsdepartementets forsøk på å berolige lokale produsenter som frykter tap av arbeid for departementet etter at det er forventet at produksjonen av enkelte andre våpentyper vil bli overført til fabrikker i USA, skriver avisen.