Israel kan bli en stor gasseksportør og en viktig aktør på det internasjonale gassmarkedet, skriver finansavisen Bloomberg.  Uttalelsen kommer fra den israelske milliardæren Isaac Tshuva, som eier flere oljeselskap og hoteller, blant annet New York Plaza Hotel. Han mener at de store gassforekomstene man forventer å finne, blant annet på oljefeltet Leviathan, vil bidra sterkt til å styrke israelsk økonomi. Administrerende direktør i Delek Group ltd, Asaf Bartfeld, sier til Bloomberg at Leviathan feltet utenfor kysten av Israel kan inneholde nok gass til å sikre eksport til både Europa og Øst Asia. Feltets operatør, Noble Energy inc sier at det forventes gassreserver i feltet av en størrelsesorden som tilsvarer det dobbelte av Storbritannias gassreserver. ”Mulighetene for å eksportere naturgass er blitt mye mer realistiske i det siste”, sier Bartfeld i et intervju. ”Vi kan komme til å kunne forsyne det europeiske markedet og markedet i den fjerne Østen, der behovene er store, men selvfølgelig, vi er må første borre og forsøke å få bekreftet gassforekomstene,” sier han.

Israel_olje2Israel kan bli en stor gasseksportør og en viktig aktør på det internasjonale gassmarkedet, skriver finansavisen Bloomberg.  Uttalelsen kommer fra den israelske milliardæren Isaac Tshuva, som eier flere oljeselskap og hoteller, blant annet New York Plaza Hotel. Han mener at de store gassforekomstene man forventer å finne, blant annet på oljefeltet Leviathan, vil bidra sterkt til å styrke israelsk økonomi.

Administrerende direktør i Delek Group ltd, Asaf Bartfeld, sier til Bloomberg at Leviathan feltet utenfor kysten av Israel kan inneholde nok gass til å sikre eksport til både Europa og Øst Asia. Feltets operatør, Noble Energy inc sier at det forventes gassreserver i feltet av en størrelsesorden som tilsvarer det dobbelte av Storbritannias gassreserver.

”Mulighetene for å eksportere naturgass er blitt mye mer realistiske i det siste”, sier Bartfeld i et intervju. ”Vi kan komme til å kunne forsyne det europeiske markedet og markedet i den fjerne Østen, der behovene er store, men selvfølgelig, vi er må første borre og forsøke å få bekreftet gassforekomstene,” sier han.