Israel har formelt akseptert det medlemskapet i OECD som Israel søkte om og fikk tilbud om. Det skjedde under en tilstelning i Paris torsdag. Blant deltakerne var Italias statsminister Silvio Berlusconi. Han mente at det israelske medlemskapet i ”Organisasjonen for økonomis samarbeid og utvikling” vil gi et push i arbeidet med å få i gang nye fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne, melder Reuters. Israels statsminister, Benjamin Netanyahu sa seg enig. Han mente at det skrittet mot mer stabile økonomiske strukturer som medlemskapet i organisasjonen for verdens fremste økonomier innebærer, kan hjelpe fredsprosessen. ”Jeg tror at den økonomiske freden som vi søker å få til med våre palestinske naboer kan hjelpe til med å få i stand politisk fred,” mente statsministeren. Han har også tidligere fremhevet et tettere økonomisk samarbeid mellom Israel og palestinerne som et første viktig skritt mot en fredelig sameksistens. Det var tidligere denne måneden at det ble offentliggjort at OECDs 31 medlemsland enstemmig hadde vedtatt å be Israel, Slovenia og Estland om å slutte seg til organisasjonen. Israels finansminister, Yuval Steinitz fremhold tilbudet som en historisk suksess for Israel. ”Det faktum at Israel nå blir medlem av Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling vil sannsynligvis styrke Israels allerede sterke økonomi og hjelpe til med å tiltrekke investeringer. Det er en bekreftelse på den kraftige økonomiske veksten Israel har hatt de siste årene, som resultat av økonomiske reformer, og gjør Israel enda mer interessant å samhandle med,” sier lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen.

Berlusconi3Israel har formelt akseptert det medlemskapet i OECD som Israel søkte om og fikk tilbud om. Det skjedde under en tilstelning i Paris torsdag. Blant deltakerne var Italias statsminister Silvio Berlusconi. Han mente at det israelske medlemskapet i ”Organisasjonen for økonomis samarbeid og utvikling” vil gi et push i arbeidet med å få i gang nye fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne, melder Reuters.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu sa seg enig. Han mente at det skrittet mot mer stabile økonomiske strukturer som medlemskapet i organisasjonen for verdens fremste økonomier innebærer, kan hjelpe fredsprosessen. ”Jeg tror at den økonomiske freden som vi søker å få til med våre palestinske naboer kan hjelpe til med å få i stand politisk fred,” mente statsministeren. Han har også tidligere fremhevet et tettere økonomisk samarbeid mellom Israel og palestinerne som et første viktig skritt mot en fredelig sameksistens.

Det var tidligere denne måneden at det ble offentliggjort at OECDs 31 medlemsland enstemmig hadde vedtatt å be Israel, Slovenia og Estland om å slutte seg til organisasjonen. Israels finansminister, Yuval Steinitz fremhold tilbudet som en historisk suksess for Israel.

”Det faktum at Israel nå blir medlem av Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling vil sannsynligvis styrke Israels allerede sterke økonomi og hjelpe til med å tiltrekke investeringer. Det er en bekreftelse på den kraftige økonomiske veksten Israel har hatt de siste årene, som resultat av økonomiske reformer, og gjør Israel enda mer interessant å samhandle med,” sier lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen.