Ifølge det israelske statistiske sentralbyrået sank inflasjonen i landet fra 3,2 prosent i mars til 3,0 prosent i april, og ligger dermed innenfor regjeringens målsetninger for første gang siden oktober i fjor. Forretningsbladet Bloombergs ekspertteam av 10 økonomer hadde tippet på en enda lavere inflasjon, på 2,9 prosent. Den israelske sentralbanksjefen regner med at inflasjonen vil være på 2,7 prosent i løpet av de neste tolv månedene. Til tross for reduksjonen i inflasjonen forventes det at den israelske sentralbanksjefen, Stanley Fischer,  vil øke utlånsrenten med et fjerdedels poeng til 1,75 prosent under det neste rentemøtet som finner sted 27.mai. Det mener i alle fall 7 av 10 blant Bloombergs eksperter. “Selv om inflasjonen er nedadgående, er det fremdeles signaler om trykkende utholdende inflasjon fra boligsektoren,” sier Jonathan Katz, en økonom fra HSBC Holding Plc, til Bloomberg. ”Inflasjonen er høyere enn forventet,” påpeker han. Prisene på kjøp av hus steg med 4,7 prosent de siste 12 månedene, opplyser det statistiske sentralbyrået. I april hoppet de med en prosent. ”Du kan klart se at boligmarkedet akselererer, og det har å gjøre med styrkingen av økonomien,” sier han, og viser til at arbeidsledigheten er på vei nedover, og at forbrukerindeksene viser en sterkere optimisme blant forbrukerne enn tidligere.  Den israelske sentralbanken endret nylig sine vekstprognoser for 2010 og regner nå med en økonomisk vekst på 3,7 prosent i 2010 og 4 prosent i 2011. Finansminister Yuval Steinitz er enda mer optimistisk, og uttalte for et par uker siden at veksten kan nå opp i 4,3 prosent dette året. Blant årsakene til den synkende inflasjonen er trolig at regjeringen har redusert salgsskatten og prisene på elektrisitet, mener Bloomberg. Elektrisitetsutgiftene til private hjem falt med 9,6 prosent fra 15.februar da regjeringen reduserte avgiften.

Israel_FischerIfølge det israelske statistiske sentralbyrået sank inflasjonen i landet fra 3,2 prosent i mars til 3,0 prosent i april, og ligger dermed innenfor regjeringens målsetninger for første gang siden oktober i fjor. Forretningsbladet Bloombergs ekspertteam av 10 økonomer hadde tippet på en enda lavere inflasjon, på 2,9 prosent. Den israelske sentralbanksjefen regner med at inflasjonen vil være på 2,7 prosent i løpet av de neste tolv månedene.

Til tross for reduksjonen i inflasjonen forventes det at den israelske sentralbanksjefen, Stanley Fischer,  vil øke utlånsrenten med et fjerdedels poeng til 1,75 prosent under det neste rentemøtet som finner sted 27.mai. Det mener i alle fall 7 av 10 blant Bloombergs eksperter.

“Selv om inflasjonen er nedadgående, er det fremdeles signaler om trykkende utholdende inflasjon fra boligsektoren,” sier Jonathan Katz, en økonom fra HSBC Holding Plc, til Bloomberg. ”Inflasjonen er høyere enn forventet,” påpeker han. Prisene på kjøp av hus steg med 4,7 prosent de siste 12 månedene, opplyser det statistiske sentralbyrået. I april hoppet de med en prosent.

”Du kan klart se at boligmarkedet akselererer, og det har å gjøre med styrkingen av økonomien,” sier han, og viser til at arbeidsledigheten er på vei nedover, og at forbrukerindeksene viser en sterkere optimisme blant forbrukerne enn tidligere. 

Den israelske sentralbanken endret nylig sine vekstprognoser for 2010 og regner nå med en økonomisk vekst på 3,7 prosent i 2010 og 4 prosent i 2011. Finansminister Yuval Steinitz er enda mer optimistisk, og uttalte for et par uker siden at veksten kan nå opp i 4,3 prosent dette året.

Blant årsakene til den synkende inflasjonen er trolig at regjeringen har redusert salgsskatten og prisene på elektrisitet, mener Bloomberg. Elektrisitetsutgiftene til private hjem falt med 9,6 prosent fra 15.februar da regjeringen reduserte avgiften.