Den israelske regjeringen ønsker mer konkurranse, og vil fremme reguleringer som skal forhindre at næringslivet unndrar seg konkurranse og dermed også unngå økonomiske maktkonsentrasjoner, skriver næringslivsavisen Bloomberg, med henvisning til Avi Simhon, som er leder for rådgivningsgruppen til den israelske finansministeren, Yuval Steinitz (bildet). Blant de tiltakene som nå blir vurdert er å sikre ”separasjon mellom finansinstitusjoner og andre selskaper,” uttalte Simhon til den israelske hærens radiostasjon. De nye tiltakene vil sannsynligvis bli gjennomført i løpet av året. Som eksempel nevnte Simhon at forsikringsselskaper kan bli forhindret fra å eie bilutleiefirmaer, fordi investeringsfondene kan komme til å ville gi lån ”ikke fordi det er det beste forretningsskrittet, men fordi de ønsker å hjelpe andre selskaper som tilhører samme eier.” Den israelske økonomien er kontrollert av tretti familier, fortalte Steinitz nylig til TV-stasjonen Channel TV, og statsminister Benjamin Netanyahu sa forrige uke at ”det er lagt hindringer for konkurransen gjennom krysseierskap som av og til når nivåer som rett og slett stopper konkurransen.” Ifølge Bloomberg uttalte Simhon også at rådgivningsgruppen anbefaler en sterkere innflytelse for de israelske antitrustmyndighetene. Han får støtte fra the Movement for Quality of Government og fra den israelske sentralbanken. ”Regjeringen må handle umiddelbart for å redusere maktkonsentrasjon og krysseierskap fra familier som driver både finansinstitusjoner og industrirelaterte selskap,” skriver blant annet the Movement for Quality of Government i et brev til statsministeren. ”Den israelske sentralbanken skrev i en rapport offentliggjort forrige måned at Israel risikerer en krise som resultat av manglende konkurranse i den finansielle industrien. Rundt 20 selskaper, de fleste familiekontrollerte, kontrollerer rundt 50 prosent av det israelske markedet,” hevder organisasjonen. The Movement for Quality of Government regnes som en av Israels nest innflytelsesrike frivillige organisasjoner, med sine 13 000 medlemmer.

Israel_SteinitzDen israelske regjeringen ønsker mer konkurranse, og vil fremme reguleringer som skal forhindre at næringslivet unndrar seg konkurranse og dermed også unngå økonomiske maktkonsentrasjoner, skriver næringslivsavisen Bloomberg, med henvisning til Avi Simhon, som er leder for rådgivningsgruppen til den israelske finansministeren, Yuval Steinitz (bildet).

Blant de tiltakene som nå blir vurdert er å sikre ”separasjon mellom finansinstitusjoner og andre selskaper,” uttalte Simhon til den israelske hærens radiostasjon. De nye tiltakene vil sannsynligvis bli gjennomført i løpet av året. Som eksempel nevnte Simhon at forsikringsselskaper kan bli forhindret fra å eie bilutleiefirmaer, fordi investeringsfondene kan komme til å ville gi lån ”ikke fordi det er det beste forretningsskrittet, men fordi de ønsker å hjelpe andre selskaper som tilhører samme eier.”

Den israelske økonomien er kontrollert av tretti familier, fortalte Steinitz nylig til TV-stasjonen Channel TV, og statsminister Benjamin Netanyahu sa forrige uke at ”det er lagt hindringer for konkurransen gjennom krysseierskap som av og til når nivåer som rett og slett stopper konkurransen.”

Ifølge Bloomberg uttalte Simhon også at rådgivningsgruppen anbefaler en sterkere innflytelse for de israelske antitrustmyndighetene.
Han får støtte fra the Movement for Quality of Government og fra den israelske sentralbanken. ”Regjeringen må handle umiddelbart for å redusere maktkonsentrasjon og krysseierskap fra familier som driver både finansinstitusjoner og industrirelaterte selskap,” skriver blant annet the Movement for Quality of Government i et brev til statsministeren. ”Den israelske sentralbanken skrev i en rapport offentliggjort forrige måned at Israel risikerer en krise som resultat av manglende konkurranse i den finansielle industrien. Rundt 20 selskaper, de fleste familiekontrollerte, kontrollerer rundt 50 prosent av det israelske markedet,” hevder organisasjonen.

The Movement for Quality of Government regnes som en av Israels nest innflytelsesrike frivillige organisasjoner, med sine 13 000 medlemmer.