Maryland er en del av den globale økonomien og Israel kan bli en viktig partner, sier Barry Bogage til den amerikanske avisen The Frederick News. Han er administrerende direktør i Maryland/Israel Utviklingssenter, som er en frivillig organisasjon som skal promotere handel og investeringer mellom Maryland og israelske selskaper og forskningsinstitutter. Med andre ord et handelskammer mye likt NIHK. Den amerikanske delstaten har 5,6 millioner innbyggere, og er med andre ord en noe større stat enn Norge. Maryland/Israel Utviklingssenter arbeider i nært samarbeid med delstatsregjeringens departement for handel og økonomisk utvikling, det israelske industri og handelsdepartementet og Associated Jewish Community Federation i Baltimore, som er delstatens hovedstad. Maryland er senteret for USAs farmasøytiske industri, med basis i forskningen rundt det anerkjente Johns Hopkins University i Baltimore. Som spin-off av den medisinske industrien er Baltimore også et viktig senter for helserelaterte forsikringsselskaper. Det drives også mye medisinsk forskning. Maryland har etablert et eget handelskontor i Haifa i Israel. Marylands eksport vokste med 34 prosent fra 2007 til 2008, og hadde den åttende største veksten av USAs delstater. Lederen for Maryland/Israel Utviklingssenter, Barry Bogage, har ansvaret for å assistere selskaper fra både Maryland og Israel i å ekspandere gjennom samarbeid og joint ventures innen handel og teknologi. Han er utdannet ved universitetet i Maryland med en eksamen i temaene ”regjering og politikk”, spesialisert på Israel og Midt-Østens historie og politikk. Han bodde tidligere tre år i Israel som student og kommunal rådgiver.

MarylandMaryland er en del av den globale økonomien og Israel kan bli en viktig partner, sier Barry Bogage til den amerikanske avisen The Frederick News. Han er administrerende direktør i Maryland/Israel Utviklingssenter, som er en frivillig organisasjon som skal promotere handel og investeringer mellom Maryland og israelske selskaper og forskningsinstitutter. Med andre ord et handelskammer mye likt NIHK. Den amerikanske delstaten har 5,6 millioner innbyggere, og er med andre ord en noe større stat enn Norge.

Maryland/Israel Utviklingssenter arbeider i nært samarbeid med delstatsregjeringens departement for handel og økonomisk utvikling, det israelske industri og handelsdepartementet og Associated Jewish Community Federation i Baltimore, som er delstatens hovedstad. Maryland er senteret for USAs farmasøytiske industri, med basis i forskningen rundt det anerkjente Johns Hopkins University i Baltimore. Som spin-off av den medisinske industrien er Baltimore også et viktig senter for helserelaterte forsikringsselskaper. Det drives også mye medisinsk forskning. Maryland har etablert et eget handelskontor i Haifa i Israel.

Marylands eksport vokste med 34 prosent fra 2007 til 2008, og hadde den åttende største veksten av USAs delstater. Lederen for Maryland/Israel Utviklingssenter, Barry Bogage, har ansvaret for å assistere selskaper fra både Maryland og Israel i å ekspandere gjennom samarbeid og joint ventures innen handel og teknologi. Han er utdannet ved universitetet i Maryland med en eksamen i temaene ”regjering og politikk”, spesialisert på Israel og Midt-Østens historie og politikk. Han bodde tidligere tre år i Israel som student og kommunal rådgiver.