Det skjedd et gjennombrudd i forskningen rundt sykdommen multiple Sklerose etter at en forsker ved Tel Aviv Universitet har gjort funn som muliggjør en tidligere diagnose, mer effektiv behandling, og kanskje etter hvert også en behandling som hjelper, skriver Israel National News. Prof. Anat Achiron ved universitetet i Tel Aviv og prodekan ved Sheba Medical Center har funnet en ny måte å oppdage MS i blodet. Funnene gjør det mulig å diagnostisere MS før symptomer oppdages, noe som muliggjør tidligere behandling. To av de viktigste medisinene som brukes i behandlingen av MS-pasienter, er utviklet i Israel, og Tel Aviv University regnes som et senter for MS-forskning. Multiple Sklerose er en nervesykdom som angriper sentralnervesystemet, og til slutt blir de fleste som angripes av denne sykdommen helt handikappet. Man antar at ca 2 millioner mennesker over hele verden lider av sykdommen, som det til nå ikke finnes noen behandling som hjelper mot.

Sheba_Medical_CenterDet skjedd et gjennombrudd i forskningen rundt sykdommen multiple Sklerose etter at en forsker ved Tel Aviv Universitet har gjort funn som muliggjør en tidligere diagnose, mer effektiv behandling, og kanskje etter hvert også en behandling som hjelper, skriver Israel National News.

Prof. Anat Achiron ved universitetet i Tel Aviv og prodekan ved Sheba Medical Center har funnet en ny måte å oppdage MS i blodet. Funnene gjør det mulig å diagnostisere MS før symptomer oppdages, noe som muliggjør tidligere behandling.

To av de viktigste medisinene som brukes i behandlingen av MS-pasienter, er utviklet i Israel, og Tel Aviv University regnes som et senter for MS-forskning.

Multiple Sklerose er en nervesykdom som angriper sentralnervesystemet, og til slutt blir de fleste som angripes av denne sykdommen helt handikappet.

Man antar at ca 2 millioner mennesker over hele verden lider av sykdommen, som det til nå ikke finnes noen behandling som hjelper mot.