Israel kan juble, sjampanjeflaskene kan sprettes og flagget kan heises. I går ble det avgjort. Israel inviteres til å bli medlem av OECD. Vedtaket om å invitere Israel inn i klubben av land med avanserte økonomier var enstemmig til tross for motstand fra palestinerne, melder BBC. ”Det er en historisk suksess,” sier Israels finansminister  Yuval Steinitz. ”Det faktum at Israel nå blir medlem av Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling vil sannsynligvis styrke Israels allerede sterke økonomi og hjelpe til med å tiltrekke investeringer. Det er en bekreftelse på den kraftige økonomiske veksten Israel har hatt de siste årene, som resultat av økonomiske reformer, og gjør Israel enda mer interessant å samhandle med,” mener lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen. Samtidig med at Israel ble invitert til å bli medlem, ble det også sendt tilsvarende invitasjoner til Slovenia og Estland. Organisasjonens generalsekretær, Angel Gurria, sier at dette skrittet er et nytt kapittel i organisasjonens historie. Historisk er også det ordet Israels finansminister bruker om tilbudet om å slutte seg til de 31 medlemslandene i OECD. ”Det gir legitimitet til Israel som et avansert og utviklet land,” sier han. Forut for avgjørelse kjørte det palestinske lederskapet en kampanje rettet mot OECD for å forhindre det israelske medlemskapet.  Det var nødvendig med enstemmighet for at Israel skulle inviteres, og det ville derfor vært tilstrekkelig dersom palestinerne hadde klart å overbevise et av de 31 medlemslandene. Det endte imidlertid med enstemmighet, fordi de tre mest negative landene, Sveits, Irland og Norge, nøyde seg med å uttrykke reservasjon i forhold til israelsk industriproduksjon på Vestbredden, men likevel stemte for vedtaket.

Israel_SteinitzIsrael kan juble, sjampanjeflaskene kan sprettes og flagget kan heises. I går ble det avgjort. Israel inviteres til å bli medlem av OECD. Vedtaket om å invitere Israel inn i klubben av land med avanserte økonomier var enstemmig til tross for motstand fra palestinerne, melder BBC. ”Det er en historisk suksess,” sier Israels finansminister  Yuval Steinitz.

”Det faktum at Israel nå blir medlem av Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling vil sannsynligvis styrke Israels allerede sterke økonomi og hjelpe til med å tiltrekke investeringer. Det er en bekreftelse på den kraftige økonomiske veksten Israel har hatt de siste årene, som resultat av økonomiske reformer, og gjør Israel enda mer interessant å samhandle med,” mener lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen.

Samtidig med at Israel ble invitert til å bli medlem, ble det også sendt tilsvarende invitasjoner til Slovenia og Estland. Organisasjonens generalsekretær, Angel Gurria, sier at dette skrittet er et nytt kapittel i organisasjonens historie.

Historisk er også det ordet Israels finansminister bruker om tilbudet om å slutte seg til de 31 medlemslandene i OECD. ”Det gir legitimitet til Israel som et avansert og utviklet land,” sier han.
Forut for avgjørelse kjørte det palestinske lederskapet en kampanje rettet mot OECD for å forhindre det israelske medlemskapet.  Det var nødvendig med enstemmighet for at Israel skulle inviteres, og det ville derfor vært tilstrekkelig dersom palestinerne hadde klart å overbevise et av de 31 medlemslandene. Det endte imidlertid med enstemmighet, fordi de tre mest negative landene, Sveits, Irland og Norge, nøyde seg med å uttrykke reservasjon i forhold til israelsk industriproduksjon på Vestbredden, men likevel stemte for vedtaket.