Norske og israelske myndigheter har besluttet å starte forhandlinger om en bilateral og næringsrettet forsknings- og utviklingsavtale. Den vil kunne styrke samarbeidet som allerede pågår mellom norske og israelske miljøer gjennom blant annet EUs rammeprogram, Eureka og Eurostars. Avtalen vil også kunne åpne for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Norge, Israel og tredjeland i regionen. Det skriver utenriksminister Jonas Gahr Strøre i et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Jørund Rytman (FrP), som ble mottatt fredag. Rytman tok utgangspunkt i en gammel artikkel i dagbladet som slo fast at det ikke er noen andre land i Norden som handler så lite med Israel som Norge. ”Regjeringen har de siste årene tatt til ordet for å øke handelen med Israel, og blant annet drøftet muligheten for at flere norske bedrifter vil investere i landet. Hva er resultatene så langt i forhold til regjeringens signaler om økt økonomisk samkvem med Israel,” spurte Jørund Rytman, som er nestleder i Israels Venner på Stortinget. Jonas Gahr Støre viser i sitt svar til at Norge har en frihandelsavtale med Israel gjennom vårt EFTA-medlemskap. Det er også i de senere årene tatt en rekke initiativer for å bistå bedrifter som er interessert i å handle med eller investere i Israel. ”Jeg kan her trekke frem at i november 2008 arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd et seminar om Israel. Seminaret fokuserte på samarbeid med israelske bedrifter og forskningsinstitusjoner innenfor områdene IKT, medisin, fornybar energi og miljøteknologi. Oppslutningen fra norske bedrifter var god. Seminaret har blitt fulgt opp med delegasjonsbesøk til Israel og næringslivsseminar i Tel Aviv,” skriver Støhre, i tillegg til å vise til de forhandlingene som nå er startet for å oppnå en liknende bilateral og næringsrettet forsknings- og utviklingsavtale som Israel allerede har med flere andre nordiske land.

Rytman2Norske og israelske myndigheter har besluttet å starte forhandlinger om en bilateral og næringsrettet forsknings- og utviklingsavtale. Den vil kunne styrke samarbeidet som allerede pågår mellom norske og israelske miljøer gjennom blant annet EUs rammeprogram, Eureka og Eurostars. Avtalen vil også kunne åpne for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Norge, Israel og tredjeland i regionen. Det skriver utenriksminister Jonas Gahr Strøre i et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Jørund Rytman (FrP), som ble mottatt fredag.

Rytman tok utgangspunkt i en gammel artikkel i dagbladet som slo fast at det ikke er noen andre land i Norden som handler så lite med Israel som Norge.

”Regjeringen har de siste årene tatt til ordet for å øke handelen med Israel, og blant annet drøftet muligheten for at flere norske bedrifter vil investere i landet. Hva er resultatene så langt i forhold til regjeringens signaler om økt økonomisk samkvem med Israel,” spurte Jørund Rytman, som er nestleder i Israels Venner på Stortinget.

Jonas Gahr Støre viser i sitt svar til at Norge har en frihandelsavtale med Israel gjennom vårt EFTA-medlemskap. Det er også i de senere årene tatt en rekke initiativer for å bistå bedrifter som er interessert i å handle med eller investere i Israel.

”Jeg kan her trekke frem at i november 2008 arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd et seminar om Israel. Seminaret fokuserte på samarbeid med israelske bedrifter og forskningsinstitusjoner innenfor områdene IKT, medisin, fornybar energi og miljøteknologi. Oppslutningen fra norske bedrifter var god. Seminaret har blitt fulgt opp med delegasjonsbesøk til Israel og næringslivsseminar i Tel Aviv,” skriver Støhre, i tillegg til å vise til de forhandlingene som nå er startet for å oppnå en liknende bilateral og næringsrettet forsknings- og utviklingsavtale som Israel allerede har med flere andre nordiske land.