Israels sentralbanksjef, Stanley Fischer, sa søndag at Israel kan bli en av verdens ledende økonomiske stormakter dersom det blir oppnådd en fredsavtale i Midt-Østen, men at nøkkelordene på kort sikt er å øke veksten og minske fattigdommen, skriver Washington Post. Fischer kom med utsagnet under en tale han holdt da han søndag avla eden for sin andre fireårsperiode som sentralbanksjef. Han mente også at økonomisk suksess var avhengig av at det ble opprettholdt et sterkt forsvar. “Denne økonomien med sin dynamisme og kreativitet kan vokse mye raskere dersom vi oppnår fred med våre naboer,” sa Fischer, som har fått mye ros for å lose Israels økonomi gjennom den internasjonale finanskrisen:. ”Dersom vi oppnår det, vil vi innen to eller tre tiår kunne finne oss selv blant de mest avanserte økonomiene i verden.” Til tross for en sterk avhengighet av utenlandshandel ble ikke Israels økonomi nevneverdig skadet under finanskrisen. Veksten i andre halvdel av 2009 var sterk, økonomien ekspanderte med 4,8 prosent i fjerde kvartal og 0,7 prosent i hele 2009, skriver Washington Post. Sentralbanken regner med en vekst på 3,7 prosent i 2010 og på grunn av forventet høy inflasjon har Fischer økt Israels utlånsrente med et helt prosentpoeng, til 1,5 prosent, siden august i fjor. ”Alt er likevel ikke perfekt og vi står overfor mange utfordringer,” sa han, og viste til implementeringen av en ny sentralbanklov, forbedring av undervisningssystemet og redusert byråkrati, fattigdom og sosiale forskjeller. Fischer sa også at han fryktet korrupsjonsproblemene som er kommet til overflaten gjennom flere skandaler den siste tiden. Sentralbanksjefen roste den israelske regjeringens budsjettdisiplin og disiplinerte finanspolitikk, som han mente var en av hovedårsakene til at tilbakegangen under den internasjonale finanskrisen ble så kortvarig. ”De økonomiske problemene i Europa understreker betydningen av en disiplinert finanspolitikk,” sa han. Statsminister Benjamin Netanyahu understreket på det samme arrangementet at det er viktig å fortsette å åpne den israelske økonomien for konkurranse. Netanyahu var arkitekten for frimarkedsreformene da han var finansminister mellom 2003 og 2005.

FischerIsraels sentralbanksjef, Stanley Fischer, sa søndag at Israel kan bli en av verdens ledende økonomiske stormakter dersom det blir oppnådd en fredsavtale i Midt-Østen, men at nøkkelordene på kort sikt er å øke veksten og minske fattigdommen, skriver Washington Post.

Fischer kom med utsagnet under en tale han holdt da han søndag avla eden for sin andre fireårsperiode som sentralbanksjef. Han mente også at økonomisk suksess var avhengig av at det ble opprettholdt et sterkt forsvar.

“Denne økonomien med sin dynamisme og kreativitet kan vokse mye raskere dersom vi oppnår fred med våre naboer,” sa Fischer, som har fått mye ros for å lose Israels økonomi gjennom den internasjonale finanskrisen:. ”Dersom vi oppnår det, vil vi innen to eller tre tiår kunne finne oss selv blant de mest avanserte økonomiene i verden.”

Til tross for en sterk avhengighet av utenlandshandel ble ikke Israels økonomi nevneverdig skadet under finanskrisen. Veksten i andre halvdel av 2009 var sterk, økonomien ekspanderte med 4,8 prosent i fjerde kvartal og 0,7 prosent i hele 2009, skriver Washington Post.
Sentralbanken regner med en vekst på 3,7 prosent i 2010 og på grunn av forventet høy inflasjon har Fischer økt Israels utlånsrente med et helt prosentpoeng, til 1,5 prosent, siden august i fjor.

”Alt er likevel ikke perfekt og vi står overfor mange utfordringer,” sa han, og viste til implementeringen av en ny sentralbanklov, forbedring av undervisningssystemet og redusert byråkrati, fattigdom og sosiale forskjeller.

Fischer sa også at han fryktet korrupsjonsproblemene som er kommet til overflaten gjennom flere skandaler den siste tiden.
Sentralbanksjefen roste den israelske regjeringens budsjettdisiplin og disiplinerte finanspolitikk, som han mente var en av hovedårsakene til at tilbakegangen under den internasjonale finanskrisen ble så kortvarig. ”De økonomiske problemene i Europa understreker betydningen av en disiplinert finanspolitikk,” sa han.

Statsminister Benjamin Netanyahu understreket på det samme arrangementet at det er viktig å fortsette å åpne den israelske økonomien for konkurranse. Netanyahu var arkitekten for frimarkedsreformene da han var finansminister mellom 2003 og 2005.