Det har vært økonomisk vekst i de palestinske områdene på Vestbredden det siste året, men sykehusene er nedslitte og går på sparebluss, og barn med spesielle problemer som blindhet, autisme eller skrive- og lærevansker, får hjelp av idealistiske privatpersoner.  Regjeringen hjelper ikke. Det gjør imidlertid den norske artisten, Michael Jackson-imitator, Jonathan Bjørland. Nylig kom han hjem til Norge etter å ha besøkt sykehus i både Israel og de palestinske områdene for å dele ut gaver til barna. I Israel ble gaveutdelingen foretatt i samarbeid med den Michael Jacksons israelske fanklubb. Medlemmene i fanklubben har i flere år hatt som tradisjon å dele ut gaver til kreftsyke barn 3-4 ganger årlig. I likhet med Jonathan Bjørland, som ved siden av å ha danseopptredener også har startet sin egen Moonwalker Danseskole for norske barn fra 6 til 16 år, har de valgt å gå i sitt forbildes fotspor. Michael Jackson var kjent for sin hjelp til syke barn. Denne gangen valgte de ut Schneider Childrens Medical Center i Pitah Tikva, ikke langt fra Tel Aviv. Jonathan Bjørland sier han syntes det var trist å se de svært syke barn. Han frykter at noen av dem kommer til å dø av blodkreften, men, det var uansett fint å få noen barn til å smile. Schneider Childrens Meidcal Center er Israels største sykehus for barn. Sykehuset behandlet i fjor over 50 000 barn, og hadde 15 000 innleggelser. 25 barn fikk organtransplantasjoner ved det moderne sykehuset i fjor. Neste dag gikk turen til Betlehem. ”En fantastisk flott by,” sier Jonathan Bjørland, som ble imponert av bystyremedlem Jamileh E.Soboh Abu-Dayyeh  som tok imot artisten og viste ham rundt på det offentlig eide sykehuset i byen, Beit Jala Hospital. Også her var det kreftsyke barn opp til 10 år som fikk gavene. De virket enda mer glade for gavene enn de israelske barna, sannsynligvis fordi flere av dem kom fra fattige familier og var synlig friskere enn de blodkreftrammede barna på sykehuset i Pitah Tikva. Mest jublet de blinde barna på den private blindeskolen Al-Shurooq School for Blind Children, som eies av The National Society for the Visually Handicapped, en organisasjon som ble etablert i Øst-Jerusalem i 1962, først og fremst for å etablere et bibliotek med litteratur for blinde. Selve blindeskolen ble startet i 1981, først som en institusjon der blinde barn bodde fast. Senere ble skolen endret til å være en skole som har til hensikt å hjelpe elevene til å integreres i deres egne lokalmiljøer. I 1995 flyttet den fra Jerusalem til Bethlehem. ”Barna er på skolen i ukedagene, og hjemme med sine foreldre i helgene,” forteller skolens bestyrer, Helene Schader, en eldre mild dame som selv er blind. Hun forteller at skolen følger opp sine elever når de blir eldre, blant annet med kurstilbud og sommerleirer. Formålet er at de skal kunne skaffe seg jobb og fungere i det palestinske samfunnet. Møtet mellom Jonathan Bjørland og de blinde palestinske barna ble en rørende opplevelse for alle. Det kom frem noen gledestårer i øyekroken på flere av de ansatte, og vår kvinnelige sjåfør ble så rørt at hun måtte forlate lokalet. Barna ble samlet i et forsamlingslokale. Plassert på stoler langs veggene kom de frem en etter en for å motta leketøy. Jonathan hadde kjøpt inn leker som ga lyd, og det falt åpenbart i smak. Til slutt stilte de blinde barna seg opp rundt den norske Michael Jackson-danseren og sang på engelsk. ”Det var en fantastisk opplevelse,” sier Jonathan Bjørland, som dagen etter kom tilbake til Bethlehem for å se Jamileh E.Soboh Abu-Dayyehs  skole for barn med lese- og skriveproblemer. Flere av disse barna var også autister. ”Den palestinske regjeringen gjør ingenting for å hjelpe oss,” sier hun: ”Den jobber med mange andre ting i stedet”. Derfor må hun, i likhet med blindeskolen, samle inn private midler fra sponsorer.

Bjørland_Palestina8Det har vært økonomisk vekst i de palestinske områdene på Vestbredden det siste året, men sykehusene er nedslitte og går på sparebluss, og barn med spesielle problemer som blindhet, autisme eller skrive- og lærevansker, får hjelp av idealistiske privatpersoner.  Regjeringen hjelper ikke. Det gjør imidlertid den norske artisten, Michael Jackson-imitator, Jonathan Bjørland. Nylig kom han hjem til Norge etter å ha besøkt sykehus i både Israel og de palestinske områdene for å dele ut gaver til barna.

I Israel ble gaveutdelingen foretatt i samarbeid med den Michael Jacksons israelske fanklubb. Medlemmene i fanklubben har i flere år hatt som tradisjon å dele ut gaver til kreftsyke barn 3-4 ganger årlig. I likhet med Jonathan Bjørland, som ved siden av å ha danseopptredener også har startet sin egen Moonwalker Danseskole for norske barn fra 6 til 16 år, har de valgt å gå i sitt forbildes fotspor. Michael Jackson var kjent for sin hjelp til syke barn.

Bjørland_Israel4Denne gangen valgte de ut Schneider Childrens Medical Center i Pitah Tikva, ikke langt fra Tel Aviv. Jonathan Bjørland sier han syntes det var trist å se de svært syke barn. Han frykter at noen av dem kommer til å dø av blodkreften, men, det var uansett fint å få noen barn til å smile.

Schneider Childrens Meidcal Center er Israels største sykehus for barn. Sykehuset behandlet i fjor over 50 000 barn, og hadde 15 000 innleggelser. 25 barn fikk organtransplantasjoner ved det moderne sykehuset i fjor.

Neste dag gikk turen til Betlehem. ”En fantastisk flott by,” sier Jonathan Bjørland, som ble imponert av bystyremedlem Jamileh E.Soboh Abu-Dayyeh  som tok imot artisten og viste ham rundt på det offentlig eide sykehuset i byen, Beit Jala Hospital. Også her var det kreftsyke barn opp til 10 år som fikk gavene. De virket enda mer glade for gavene enn de israelske barna, sannsynligvis fordi flere av dem kom fra fattige familier og var synlig friskere enn de blodkreftrammede barna på sykehuset i Pitah Tikva.

Mest jublet de blinde barna på den private blindeskolen Al-Shurooq School for Blind Children, som eies av The National Society for the Visually Handicapped, en organisasjon som ble etablert i Øst-Jerusalem i 1962, først og fremst for å etablere et bibliotek med litteratur for blinde. Selve blindeskolen ble startet i 1981, først som en institusjon der blinde barn bodde fast. Senere ble skolen endret til å være en skole som har til hensikt å hjelpe elevene til å integreres i deres egne lokalmiljøer. I 1995 flyttet den fra Jerusalem til Bethlehem.

Bjørland_Palestina6”Barna er på skolen i ukedagene, og hjemme med sine foreldre i helgene,” forteller skolens bestyrer, Helene Schader, en eldre mild dame som selv er blind. Hun forteller at skolen følger opp sine elever når de blir eldre, blant annet med kurstilbud og sommerleirer. Formålet er at de skal kunne skaffe seg jobb og fungere i det palestinske samfunnet.

Møtet mellom Jonathan Bjørland og de blinde palestinske barna ble en rørende opplevelse for alle. Det kom frem noen gledestårer i øyekroken på flere av de ansatte, og vår kvinnelige sjåfør ble så rørt at hun måtte forlate lokalet.

Barna ble samlet i et forsamlingslokale. Plassert på stoler langs veggene kom de frem en etter en for å motta leketøy. Jonathan hadde kjøpt inn leker som ga lyd, og det falt åpenbart i smak. Til slutt stilte de blinde barna seg opp rundt den norske Michael Jackson-danseren og sang på engelsk.

Bjørland_Palestina7”Det var en fantastisk opplevelse,” sier Jonathan Bjørland, som dagen etter kom tilbake til Bethlehem for å se Jamileh E.Soboh Abu-Dayyehs  skole for barn med lese- og skriveproblemer. Flere av disse barna var også autister. ”Den palestinske regjeringen gjør ingenting for å hjelpe oss,” sier hun: ”Den jobber med mange andre ting i stedet”. Derfor må hun, i likhet med blindeskolen, samle inn private midler fra sponsorer.