Mens den internasjonale finanskrisen spredte seg fra Wall Street til de fleste hjørner av verden, er lederen for den israelske sentralbanken, Stanley Fischer, rost for sin evne til å styre den israelske økonomien gjennom krisen. De mest utviklede industrialiserte statene er svekket og bløende, med skyhøye offentlige budsjetter og stor gjeld. Israel har hatt en annen utvikling. Statens gjeld er forventet å gå ned til bare 70 prosent av bruttonasjonalprodukt. Mens mange regjeringer har måttet gi store gavepakker til sine banker for å redde dem ut av krisen, har de israelske bankene ikke mottatt et øre i statlig hjelp de siste to årene. Nå tjener de israelske bankene penger som aldri før. Bare rekordåret 2007 var bedre enn fjoråret for det samlede israelske bankmarkedet. Den israelske eksporten av varer steg med 29 prosent de første to av årets måneder, sammenliknet med samme periode i fjor. Finanskrisen gjorde israelerne mer sparsommelige. Bilsalget sank med 20,4 prosent. Men nå er bilsalget er i ferd med å ta seg kraftig opp. I februar ble det importert 32 000 biler til Israel, 30 prosent mer enn året før. I februar var det 0,5 prosent færre arbeidsledige israelere enn måneden før. I et intervju med Fox Buisness forklarer Stanley Fischer hvordan Israel overlevde finanskrisen nesten uten skrammer. Se intervjuet her.

FischerMens den internasjonale finanskrisen spredte seg fra Wall Street til de fleste hjørner av verden, er lederen for den israelske sentralbanken, Stanley Fischer, rost for sin evne til å styre den israelske økonomien gjennom krisen. De mest utviklede industrialiserte statene er svekket og bløende, med skyhøye offentlige budsjetter og stor gjeld. Israel har hatt en annen utvikling. Statens gjeld er forventet å gå ned til bare 70 prosent av bruttonasjonalprodukt.

Mens mange regjeringer har måttet gi store gavepakker til sine banker for å redde dem ut av krisen, har de israelske bankene ikke mottatt et øre i statlig hjelp de siste to årene. Nå tjener de israelske bankene penger som aldri før. Bare rekordåret 2007 var bedre enn fjoråret for det samlede israelske bankmarkedet.

Den israelske eksporten av varer steg med 29 prosent de første to av årets måneder, sammenliknet med samme periode i fjor.

Finanskrisen gjorde israelerne mer sparsommelige. Bilsalget sank med 20,4 prosent. Men nå er bilsalget er i ferd med å ta seg kraftig opp. I februar ble det importert 32 000 biler til Israel, 30 prosent mer enn året før. I februar var det 0,5 prosent færre arbeidsledige israelere enn måneden før.

I et intervju med Fox Buisness forklarer Stanley Fischer hvordan Israel overlevde finanskrisen nesten uten skrammer. Se intervjuet her.