Israelerne elsker dyr. Jerusalem Biblical Zoo hadde i fjor 740 000 besøkende og var dermed det mest populære turistmålet I Israel, nok hovedsakelig på grunn av israelske besøkende. Tallene fremkommer fra statistikken til selskapet Dan & Bradstreet, som leverer kredittinformasjoner om forretninger og selskaper. En annen dyrehage, Ramat Gan Safari, havnet på andreplassen.  De to dyrehagene skyver forrige års mest populære turistdestinasjon, fjellformasjonen Masada, nedover listen, fremgår det av en artikkel i Ynet.news. Kredittinformasjonsselskapet publiserer årlig en oversikt over de 100 mest besøkte turist- og rekreasjonsstedene i Israel.  En praksis som har eksistert de siste 30 årene. Dyrehagen i Jerusalem hadde i fjor en besøksøkning på 7,4 prosent, og gjenopptok førsteplassen etter å ha blitt slått av Masada i fjor, og hadde en inntekt på ca 8,5 millioner dollar.   The Ramat Gan Safari hadde 685 000 besøkende, en fremgang på 17,8 prosent, og en inntekt på 8 millioner dollar. Det historiske fjellplatået Masada ved Dødehavet, der jødiske opprørere holdt stand mot en romersk beleiring inntil de begikk kollektivt selvmord, falt ned til tredjeplassen med 603 000 besøkene, og en inntekt på 7 millioner dollar. Deretter kom The Caesarea Antiquities med 599 000 besøkende.

LøverIsraelerne elsker dyr. Jerusalem Biblical Zoo hadde i fjor 740 000 besøkende og var dermed det mest populære turistmålet I Israel, nok hovedsakelig på grunn av israelske besøkende. Tallene fremkommer fra statistikken til selskapet Dan & Bradstreet, som leverer kredittinformasjoner om forretninger og selskaper.

En annen dyrehage, Ramat Gan Safari, havnet på andreplassen.  De to dyrehagene skyver forrige års mest populære turistdestinasjon, fjellformasjonen Masada, nedover listen, fremgår det av en artikkel i Ynet.news.

Kredittinformasjonsselskapet publiserer årlig en oversikt over de 100 mest besøkte turist- og rekreasjonsstedene i Israel.  En praksis som har eksistert de siste 30 årene.

Dyrehagen i Jerusalem hadde i fjor en besøksøkning på 7,4 prosent, og gjenopptok førsteplassen etter å ha blitt slått av Masada i fjor, og hadde en inntekt på ca 8,5 millioner dollar. 

 The Ramat Gan Safari hadde 685 000 besøkende, en fremgang på 17,8 prosent, og en inntekt på 8 millioner dollar.

Det historiske fjellplatået Masada ved Dødehavet, der jødiske opprørere holdt stand mot en romersk beleiring inntil de begikk kollektivt selvmord, falt ned til tredjeplassen med 603 000 besøkene, og en inntekt på 7 millioner dollar. Deretter kom The Caesarea Antiquities med 599 000 besøkende.