Den israelske eksporten av varer steg med 29 prosent de første to av årets måneder, sammenliknet med samme periode i fjor, ifølge statistikken til Israel Export and International Cooperation Institute, skriver Ynet.news. I januar og februar ble det eksportert varer for 7,5 milliarder dollar. Diamantindustrien ser ut til å gjøre det best. Men selv om eksporten økte i begynnelsen av året er økningen betydelig lavere enn den var i juli og august i fjor. Da vokste eksporten av varer fra Israel med 3 prosent, mot en vekst på 0,3 prosent i januar og februar i år. Ifølge lederen for det israelske eksportinstituttet, Avi Hefetz, er veksten i eksporten i stor grad avhengig av at verdensøkonomien kommer på fote igjen etter finanskrisen. Den raskeste veksten innen den israelske eksportindustrien de to første månedene i år kunne man se når det gjaldt kjemiskindustri, kommunikasjonsutstyr, og medisinsk utstyr. Den polerte diamantindustrien gjorde det aller best. Den eksporterte for 1,87 milliarder dollar i januar og februar, 50 prosent mer enn samme periode i 2009, noe som også var en fremgang i forhold til 2008.

Israel_diamanterDen israelske eksporten av varer steg med 29 prosent de første to av årets måneder, sammenliknet med samme periode i fjor, ifølge statistikken til Israel Export and International Cooperation Institute, skriver Ynet.news. I januar og februar ble det eksportert varer for 7,5 milliarder dollar. Diamantindustrien ser ut til å gjøre det best.

Men selv om eksporten økte i begynnelsen av året er økningen betydelig lavere enn den var i juli og august i fjor. Da vokste eksporten av varer fra Israel med 3 prosent, mot en vekst på 0,3 prosent i januar og februar i år.

Ifølge lederen for det israelske eksportinstituttet, Avi Hefetz, er veksten i eksporten i stor grad avhengig av at verdensøkonomien kommer på fote igjen etter finanskrisen.

Den raskeste veksten innen den israelske eksportindustrien de to første månedene i år kunne man se når det gjaldt kjemiskindustri, kommunikasjonsutstyr, og medisinsk utstyr. Den polerte diamantindustrien gjorde det aller best. Den eksporterte for 1,87 milliarder dollar i januar og februar, 50 prosent mer enn samme periode i 2009, noe som også var en fremgang i forhold til 2008.