Det er 33 professorer med arabisk bakgrunn ansatt ved israelske universiteter i fulle stillinger, men de er alle menn. Nå får Israel en kvinnelig araber som professor ved Tel Aviv universitetet (bildet) . Fadia Nasser-Abu Alhija begynte sin yrkeskarriere som lærer ved høyskolen I den israelskarabiske byen Tira for 30 år siden. "Dette er et virkelig gjennombrudd", sier hun om professorutnevnelsen. "Først og fremst er jeg stolt av meg selv for denne personlige prestasjonen. Men jeg tror ikke jeg vil bli den siste. Stadig flere arabiske kvinner går inn i det høyere undervisningssystemet på en rekke områder," sier hun til Haaretz. Fadia Nasser-Abu Alhija tok sin doktorgrad ved universitetet i Georgia i USA, i "undersøkelser, evaluering, mål og statistiske metoder" i 1997. "Jeg ser at kvinnelige arabiske studenter er aktive i skolen," sier hun. "Og at forbedringer ikke bare finner sted når det gjelder bachelor-programmene. Det er flere grunner for dette. Arabiske familier endrer sine holdninger og ofrer seg mer for å utdanne sine døtre. Studentene har selv blitt suksessfulle kvinner som nå tjener som rollemodeller. Økonomisk har folk oppdaget et det å ha en inntekt for hver familie ikke er nok." Hun mener likevel at skolene i arabiske områder ikke får tilstrekkelig med investeringer fra regjeringen, og ønsker en forbedring av de offentlige arabiske skolene.

Israel_Tel_Aviv_University2Det er 33 professorer med arabisk bakgrunn ansatt ved israelske universiteter i fulle stillinger, men de er alle menn. Nå får Israel en kvinnelig araber som professor ved Tel Aviv universitetet (bildet) . Fadia Nasser-Abu Alhija begynte sin yrkeskarriere som lærer ved høyskolen I den israelskarabiske byen Tira for 30 år siden. “Dette er et virkelig gjennombrudd”, sier hun om professorutnevnelsen.

“Først og fremst er jeg stolt av meg selv for denne personlige prestasjonen. Men jeg tror ikke jeg vil bli den siste. Stadig flere arabiske kvinner går inn i det høyere undervisningssystemet på en rekke områder,” sier hun til Haaretz.

Fadia Nasser-Abu Alhija tok sin doktorgrad ved universitetet i Georgia i USA, i “undersøkelser, evaluering, mål og statistiske metoder” i 1997.

“Jeg ser at kvinnelige arabiske studenter er aktive i skolen,” sier hun. “Og at forbedringer ikke bare finner sted når det gjelder bachelor-programmene. Det er flere grunner for dette. Arabiske familier endrer sine holdninger og ofrer seg mer for å utdanne sine døtre. Studentene har selv blitt suksessfulle kvinner som nå tjener som rollemodeller. Økonomisk har folk oppdaget et det å ha en inntekt for hver familie ikke er nok.”

Hun mener likevel at skolene i arabiske områder ikke får tilstrekkelig med investeringer fra regjeringen, og ønsker en forbedring av de offentlige arabiske skolene.