Det siste tiåret ble det solgt israelsk kunst for 180 millioner dollar. Kunstsalget toppet seg i 2007 med en omsetning på 36 millioner dollar. De siste to årene har det lagt litt lavere, men til tross for finanskrisen i begynnelsen av fjoråret og slutten av 2008 har det stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn for ti år siden, viser en oversikt i Jerusalem Post. Det forrige tiåret førte med seg en økning av internasjonale kunstarrangementer i Israel, flere kunstauksjoner og voksende global erkjennelse av israelsk kunst og kunstnere, skriver avisen. Det dyreste kunstverket som ble solgt på en auksjon i Israel i denne perioden var et maleri av Mordechai Ardon, kalt "Timepecker", som ble solgt for 643 200 dollar. De mest lukrative israelske kunstauksjonen ble holdt i andre kvartal 2006 på Sotheby`s New York. Den ga en omsetning på 6 millioner euro. En tredjedel av den totale omsetningen av israelsk kunst fant i 2007 sted nettopp på auksjoner i New York.

Israel_Mordecai_Ardon2Det siste tiåret ble det solgt israelsk kunst for 180 millioner dollar. Kunstsalget toppet seg i 2007 med en omsetning på 36 millioner dollar. De siste to årene har det lagt litt lavere, men til tross for finanskrisen i begynnelsen av fjoråret og slutten av 2008 har det stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn for ti år siden, viser en oversikt i Jerusalem Post. Det forrige tiåret førte med seg en økning av internasjonale kunstarrangementer i Israel, flere kunstauksjoner og voksende global erkjennelse av israelsk kunst og kunstnere, skriver avisen.

Det dyreste kunstverket som ble solgt på en auksjon i Israel i denne perioden var et maleri av Mordechai Ardon, kalt “Timepecker”, som ble solgt for 643 200 dollar. De mest lukrative israelske kunstauksjonen ble holdt i andre kvartal 2006 på Sotheby`s New York. Den ga en omsetning på 6 millioner euro. En tredjedel av den totale omsetningen av israelsk kunst fant i 2007 sted nettopp på auksjoner i New York.