Det ble gjort noen mindre justeringer av vedtektene under årsmøtet i Norsk-Israelsk Handelskammer onsdag kveld, men ledervervet kalles fortsatt "president", og den sittende presidenten ble gjenvalgt i styret, som konstituerer seg selv.  Alle de sittende styremedlemmene som stilte til gjenvalgt ble enstemmig valgt, og det var kanskje ikke så merkelig, ettersom årsberetningen viste en høy aktivitet med økende medlemstall, ny nettside, flere nyhetsbrev, deltakelse i vannteknologikonferansen i Israel og tett og god kontakt med den israelske ambassaden. Geir Børresen, som tidligere har vært president i handelskammeret, åpnet med å lese dikt, presidenten redegjorde for interessante tall når det gjaldt det norske handelssamkvemmet med Israel, som blant annet viste en betydelig økning i eksporten til Israel i fjor, og de tradisjonelle årsmøtesakene som årsberetning og regnskap ble gjennomgått. Det ble gjort noen mindre endringer i vedtektene etter forslag fra et egen vedtektsutvalg. Valgene ble gjennomført uten motkandidater til valgkomiteens forslag, slik at styremedlemmene nå er Dag Abrahamsen, Arne N. Syvertsen, Bente I. Stadheim, Dorte Løes, Mette Follestad, Jan Erik Berg, og Jan Simonsen. Her er de viktigste opplysningene som fremkommer i årsberetningen: "Aktiviteter i Styret Det er avholdt 7 styremøter I tillegg til dette har medlemmene hatt jevnlig kontakt via telefon/SMS og elektronisk post. Styrets medlemmer får ikke utbetalt honorar eller dekket sine reisekostnader til møter eller for de aktiviteter som utføres via telefon og eller e-post. Styret har etablert egen hjemmeside/blogg som ble lansert høsten 2009, prosjektet ansees som meget vellykket med jevne og gode besøkstall. Ved aktiv blogging har vi vært oppe i 1 800 unike treff på siden i løpet av 24 timer. Nyhetsbrev Det er også etablert et eget nyhetsbrev med 6utgivelser i året. Elektronisk kopi av disse legges ortløpende ut på hjemmesiden. Noen av nyhetsbrevene sendes ut manuelt, målet er at disse som hovedregel skal sendes ut elektronisk med mindre det enkelte medlem spesielt meddeler ønske om annet. Medlemsmøter Det har vært avholdt 4 medlemsmøter i 2009 med variert program. Deltagelsen har vært god på møtene. Første møte 29.01.09 hadde temaer som "Israel in the World ecomomy" Ved Skandinavisk Handelsattache` Joseph Akermann Videre ble det gitt en orientering fra Innovasjonsseminaret i 2008 ved visepresident Dag R Abrahamsen. Årsmøtet ble som kjent arrangert 14.05.09 og ble avsluttet med Kosher aften hjemme hos den Israelske Ambassadøren Tredje møtet ble avholdt 26.08.09 på Hennie Onstad Kunstsenter, her hadde vi en minikonsert med saksofonist Tore Ljøkjel og pianist Oscar Jansen. På dette møtet ble den nye hjemmesiden og bloggen presentert. Medlemmene fikk også en oppdatering på det bilaterale samarbeidet mellom Israel og Norge fra Ambassadør Michael Eligal. Fjerde møtet ble avholdt 03.12.09 i samfunnssalen i det Mosaiske Trossamfunnsom. Julemøtet hadde hovedfokus på kultur. Her hadde vi presentasjon av Stiftelsen Morgenstjernen av styreleder Frank Henning Holm. Vi fikk også en presentasjon av det Mosaiske trossamfunn ved Ervin Kohn. Høydepunktet denne kvelden ble presentasjonen av kulturprosjektet og musikalen the Covenant (the history of my people) av og med Elisabeth og Robert Muren Handel Formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge. Styret vil presisere at økt samhandel også fremmer kultur og forståelse mellom landene.(Ref. § 2 i NIHK vedtekter) Styret har i perioden håndtert en rekke henvendelser fra Norske og Israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere. Vi har hatt en delegasjon på Watec 14-19. november. Her var vi 3 fra handelskammeret og to representanter fra Næringsdepartementet. Representantene fra ND var på konferansen for å forberede og arbeide med den bilaterale avtalen som er bebudet fra Utenriksdepartementet. Handelskammeret ved valgt leder har ved flere anledninger fulgt opp arbeidet med denne avtalen og vi regner med at en denne avtalen vil forligge i løpet av kort tid. Under oppholdet i Tel Aviv ble det av Israelsk Norsk handelskammer arrangert en mottagelse med mange representanter fra Israelsk Næringsliv. På dette møte deltok også den israelske ambassadøren og førstesekretæren ved den Norske Ambassaden. Det legges jevnlig ut lister på handelskammerets hjemmeside over bedrifter som søker representasjon i Norge. Her vil en fortløpende kunne holde seg oppdatert på hvilke selskaper som melder interesse for representasjon/samarbeide i Norge. Vi har også arbeidet for å få etablert en direkterute fra Skandinavia til Tel Aviv, og vi vet at Norwegian har dette til vurdering i skrivende stund. Styreledere har ved ulike tilfelle representert NIHK i møter ved Ambassaden og ved deltagelse på Watec."

NIHK5Det ble gjort noen mindre justeringer av vedtektene under årsmøtet i Norsk-Israelsk Handelskammer onsdag kveld, men ledervervet kalles fortsatt “president”, og den sittende presidenten ble gjenvalgt i styret, som konstituerer seg selv.  Alle de sittende styremedlemmene som stilte til gjenvalgt ble enstemmig valgt, og det var kanskje ikke så merkelig, ettersom årsberetningen viste en høy aktivitet med økende medlemstall, ny nettside, flere nyhetsbrev, deltakelse i vannteknologikonferansen i Israel og tett og god kontakt med den israelske ambassaden.

Geir Børresen, som tidligere har vært president i handelskammeret, åpnet med å lese dikt, presidenten redegjorde for interessante tall når det gjaldt det norske handelssamkvemmet med Israel, som blant annet viste en betydelig økning i eksporten til Israel i fjor, og de tradisjonelle årsmøtesakene som årsberetning og regnskap ble gjennomgått. Det ble gjort noen mindre endringer i vedtektene etter forslag fra et egen vedtektsutvalg.

NIHK6Valgene ble gjennomført uten motkandidater til valgkomiteens forslag, slik at styremedlemmene nå er Dag Abrahamsen, Arne N. Syvertsen, Bente I. Stadheim, Dorte Løes, Mette Follestad, Jan Erik Berg, og Jan Simonsen.

Her er de viktigste opplysningene som fremkommer i årsberetningen:

Aktiviteter i Styret

Det er avholdt 7 styremøter I tillegg til dette har medlemmene hatt jevnlig kontakt via telefon/SMS og elektronisk post. Styrets medlemmer får ikke utbetalt honorar eller dekket sine reisekostnader til møter eller for de aktiviteter som utføres via telefon og eller e-post.

Styret har etablert egen hjemmeside/blogg som ble lansert høsten 2009, prosjektet ansees som meget vellykket med jevne og gode besøkstall. Ved aktiv blogging har vi vært oppe i 1 800 unike treff på siden i løpet av 24 timer.

Nyhetsbrev

Det er også etablert et eget nyhetsbrev med 6utgivelser i året. Elektronisk kopi av disse legges ortløpende ut på hjemmesiden. Noen av nyhetsbrevene sendes ut manuelt, målet er at disse som hovedregel skal sendes ut elektronisk med mindre det enkelte medlem spesielt meddeler ønske om annet.

Medlemsmøter

Det har vært avholdt 4 medlemsmøter i 2009 med variert program. Deltagelsen har vært god på møtene.

Første møte 29.01.09 hadde temaer som “Israel in the World ecomomy” Ved Skandinavisk Handelsattache` Joseph Akermann Videre ble det gitt en orientering fra Innovasjonsseminaret i 2008 ved visepresident Dag R Abrahamsen.

Årsmøtet ble som kjent arrangert 14.05.09 og ble avsluttet med Kosher aften hjemme hos den Israelske Ambassadøren

Tredje møtet ble avholdt 26.08.09 på Hennie Onstad Kunstsenter, her hadde vi en minikonsert med saksofonist Tore Ljøkjel og pianist Oscar Jansen. På dette møtet ble den nye hjemmesiden og bloggen presentert. Medlemmene fikk også en oppdatering på det bilaterale samarbeidet mellom Israel og Norge fra Ambassadør Michael Eligal.

Fjerde møtet ble avholdt 03.12.09 i samfunnssalen i det Mosaiske Trossamfunnsom. Julemøtet hadde hovedfokus på kultur. Her hadde vi presentasjon av Stiftelsen Morgenstjernen av styreleder Frank Henning Holm. Vi fikk også en presentasjon av det Mosaiske trossamfunn ved Ervin Kohn. Høydepunktet denne kvelden ble presentasjonen av kulturprosjektet og musikalen the Covenant (the history of my people) av og med Elisabeth og Robert Muren
Handel

Formålet med NIHK er i første rekke å fremme handel mellom Israel og Norge. Styret vil presisere at økt samhandel også fremmer kultur og forståelse mellom landene.(Ref. § 2 i NIHK vedtekter) Styret har i perioden håndtert en rekke henvendelser fra Norske og Israelske selskaper om bistand for å finne passende samarbeidspartnere.

Vi har hatt en delegasjon på Watec 14-19. november. Her var vi 3 fra handelskammeret og to representanter fra Næringsdepartementet. Representantene fra ND var på konferansen for å forberede og arbeide med den bilaterale avtalen som er bebudet fra Utenriksdepartementet. Handelskammeret ved valgt leder har ved flere anledninger fulgt opp arbeidet med denne avtalen og vi regner med at en denne avtalen vil forligge i løpet av kort tid.

Under oppholdet i Tel Aviv ble det av Israelsk Norsk handelskammer arrangert en mottagelse med mange representanter fra Israelsk Næringsliv. På dette møte deltok også den israelske ambassadøren og førstesekretæren ved den Norske Ambassaden.

NIHK7Det legges jevnlig ut lister på handelskammerets hjemmeside over bedrifter som søker representasjon i Norge. Her vil en fortløpende kunne holde seg oppdatert på hvilke selskaper som melder interesse for representasjon/samarbeide i Norge.

Vi har også arbeidet for å få etablert en direkterute fra Skandinavia til Tel Aviv, og vi vet at Norwegian har dette til vurdering i skrivende stund.

Styreledere har ved ulike tilfelle representert NIHK i møter ved Ambassaden og ved deltagelse på Watec.”