Den israelske regjeringen vedtok søndag å fremlegge en plan for å forhindre hjerneflukt og lokke utflyttede israelske forskere og vitenskapsmenn tilbake til Israel. Mellom 1000 og 3000 israelske forskere arbeider i dag utenfor Israelsk grenser, melder telegrambyrået AP. Det foreslåtte prosjektet vil koste rundt 250 millioner dollar, hvorav en tredjedel vil komme fra staten og resten fra akademiske institusjoner og private gaver. Ifølge den israelske avisen Haaretz innebærer planen at det etableres 30 spesielle høykvalitets sentere for forskning ulike steder i Israel, der de hjemvendte vitenskapsmennene kan jobbe. Disse spesielle forskningssentrene vil bli etablert ved en lang rekke universiteter i løpet av de neste fem årene. Et pilotprosjekt med fem sentre vil bli etablert allerede i det førstkommende akademiske året. Ifølge kilder i undervisningsdepartementet vil disse sentrene fokusere på økonomi og computerteknologi, to områder der israelske vitenskapsmenn har gitt viktige bidrag til internasjonal forskning.  De andre 25 sentrene vil bli etablert etter hvert, og representanter for universitetene vil bli tatt med på råd når det gjelder forskningstemaer og plasseringer. Universitetene vil også bli spurt om å presentere detaljerte lister over israelske forskere som arbeider i utlandet, som potensielt kan være interessert i å dra tilbake til hjemlandet for å undervise ved sentrene.

Israel_Hebrew_University2Den israelske regjeringen vedtok søndag å fremlegge en plan for å forhindre hjerneflukt og lokke utflyttede israelske forskere og vitenskapsmenn tilbake til Israel. Mellom 1000 og 3000 israelske forskere arbeider i dag utenfor Israelsk grenser, melder telegrambyrået AP. Det foreslåtte prosjektet vil koste rundt 250 millioner dollar, hvorav en tredjedel vil komme fra staten og resten fra akademiske institusjoner og private gaver.

Ifølge den israelske avisen Haaretz innebærer planen at det etableres 30 spesielle høykvalitets sentere for forskning ulike steder i Israel, der de hjemvendte vitenskapsmennene kan jobbe.

Disse spesielle forskningssentrene vil bli etablert ved en lang rekke universiteter i løpet av de neste fem årene. Et pilotprosjekt med fem sentre vil bli etablert allerede i det førstkommende akademiske året. Ifølge kilder i undervisningsdepartementet vil disse sentrene fokusere på økonomi og computerteknologi, to områder der israelske vitenskapsmenn har gitt viktige bidrag til internasjonal forskning.  De andre 25 sentrene vil bli etablert etter hvert, og representanter for universitetene vil bli tatt med på råd når det gjelder forskningstemaer og plasseringer.

Universitetene vil også bli spurt om å presentere detaljerte lister over israelske forskere som arbeider i utlandet, som potensielt kan være interessert i å dra tilbake til hjemlandet for å undervise ved sentrene.