Den israelske økonomien vokste med 0,7 prosent i fjor, raskere enn det regjeringen hadde forutsatt, skriver Jerusalem Post, med henvisning til de siste tallene som ble lagt fra av det israelske statistiske sentralbyrået onsdag. Det israelske bruttonasjonalproduktet vokste med 4,9 prosent fjerde kvartal, mens finansdepartementet på forhånd forventet en vekst på 4,4 prosent. Eksporten økte med 42 prosent. Det var en jevn progresjon i veksten i den israelske økonomien i fjor, etter at finanskrisen først hadde ført til en tilbakegang i første kvartal. Allerede i andre kvartal var det ny vekst, på 1,3 prosent, tredje kvartal økte veksten til 3,6 prosent, og det endte altså med 4,9 prosent i fjerde kvartal. Med bakgrunn i de sterke økonomiske indikatorene økte Bank of Israel sine vekstprognoser for 2010 til 3,5 prosent fra 2,5 prosent. Det internasjonale valutafondets prognoser ligger fremdeles på 2,5 prosent. Økonomene i Bank Leumi forventer fortsatt en ekspansjon i økonomien i løpet av de kommende månedene, og regner med at veksten vil føre til redusert arbeidsledighet til et årlig gjennomsnitt på 7 prosent fra 7,4 prosent i 2009. Selv i et år med en internasjonal finanskrise brukte israeleren mer penger enn tidligere, selv om det private forbruket bare økte med 1,5 prosent, sammenliknet med 3,6 prosent i 2008 og hele 6,3 prosent i 2007. Folk var forsiktige med å investere i dyre gjenstander som biler og møbler. Bilsalget gikk ned med 20.4 prosent, og innkjøp av møbler med 9,1 prosent.

penger1Den israelske økonomien vokste med 0,7 prosent i fjor, raskere enn det regjeringen hadde forutsatt, skriver Jerusalem Post, med henvisning til de siste tallene som ble lagt fra av det israelske statistiske sentralbyrået onsdag. Det israelske bruttonasjonalproduktet vokste med 4,9 prosent fjerde kvartal, mens finansdepartementet på forhånd forventet en vekst på 4,4 prosent. Eksporten økte med 42 prosent.

Det var en jevn progresjon i veksten i den israelske økonomien i fjor, etter at finanskrisen først hadde ført til en tilbakegang i første kvartal. Allerede i andre kvartal var det ny vekst, på 1,3 prosent, tredje kvartal økte veksten til 3,6 prosent, og det endte altså med 4,9 prosent i fjerde kvartal.

Med bakgrunn i de sterke økonomiske indikatorene økte Bank of Israel sine vekstprognoser for 2010 til 3,5 prosent fra 2,5 prosent. Det internasjonale valutafondets prognoser ligger fremdeles på 2,5 prosent.

Økonomene i Bank Leumi forventer fortsatt en ekspansjon i økonomien i løpet av de kommende månedene, og regner med at veksten vil føre til redusert arbeidsledighet til et årlig gjennomsnitt på 7 prosent fra 7,4 prosent i 2009.

Selv i et år med en internasjonal finanskrise brukte israeleren mer penger enn tidligere, selv om det private forbruket bare økte med 1,5 prosent, sammenliknet med 3,6 prosent i 2008 og hele 6,3 prosent i 2007. Folk var forsiktige med å investere i dyre gjenstander som biler og møbler. Bilsalget gikk ned med 20.4 prosent, og innkjøp av møbler med 9,1 prosent.