Fjoråret ga rekord for turisme til Israel, og 2010 skal bli enda bedre. Nå satser Tel Avivs Turistforening på opplevelsesturisme. Rekorden på 2 millioner turister skal slås. Turistorganisasjonen har en strategisk plan for å øke antallet turister med 400 000 gjennom å tilby en rekke nye pakkereiser og rundturer. Flere flyankomster til Ben Gurion Flyplass vil ventelig også bidra til veksten. Ifølge konsernsjefen, Etti Gargir, er målet med arbeidsplanen å forsterke det positive bildet av Tel Aviv som en ledende turistdestinasjon og dermed øke turismen med 20 prosent, skriver Jerusalem Post.. Som en del av planen kommer Turistforeningen til å tilby 36 ulike opplevelsesturer tilpasset alle aldre og ulike livsstiler. Alle turene kommer til å bli presentert gratis og på engelsk. Blant de nye turene som tilbys i Tel Aviv er utflukter for single, for fans av sangeren Arik Einstein, og for  tilhengere av gurmemat. Turene har som fellesnevner at de forsøker å løfte frem og presentere det elektriske og skiftende ansiktet til byen. Den offisielle begynnelsen på turistsesongen er satt til 16.april, og i den forbindelse opplyser de israelske turistmyndighetene at det kommer til å skje en økninger av turer, sportsarrangementet og musikkarrangementer langs strendene ved Middelhavet denne sesongen. Turistene vil få informasjoner fra mobile turistguider som kjører langs strandpromenadene. De vil dessuten få tilbud om å bruke iPhone som åpner et program om byens rundturer, museer, hotell, restauranter og barer. I tillegg vil det ligge en omfattende database med turistinformasjon presentert på både hebraisk og engelsk på turistforeningens nettside, skriver Jerusalem Post. En av grunnene til at turistforeningen regner med en økning i turisttrafikken til Israel er regjeringens liberalisering innen luftfarten, skriver avisen. Det er foretatt en liberalisering av tidligere restriksjoner for utenlandske flyselskap som ønsker å fly til Israel. Det har muliggjort at større europeiske flyselskap har økt sin kapasitet på flyreiser til Israel. Det ventes en økning av flyankomster spesielt fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Tel_AvivFjoråret ga rekord for turisme til Israel, og 2010 skal bli enda bedre. Nå satser Tel Avivs Turistforening på opplevelsesturisme. Rekorden på 2 millioner turister skal slås. Turistorganisasjonen har en strategisk plan for å øke antallet turister med 400 000 gjennom å tilby en rekke nye pakkereiser og rundturer. Flere flyankomster til Ben Gurion Flyplass vil ventelig også bidra til veksten.

Ifølge konsernsjefen, Etti Gargir, er målet med arbeidsplanen å forsterke det positive bildet av Tel Aviv som en ledende turistdestinasjon og dermed øke turismen med 20 prosent, skriver Jerusalem Post..

Som en del av planen kommer Turistforeningen til å tilby 36 ulike opplevelsesturer tilpasset alle aldre og ulike livsstiler. Alle turene kommer til å bli presentert gratis og på engelsk. Blant de nye turene som tilbys i Tel Aviv er utflukter for single, for fans av sangeren Arik Einstein, og for  tilhengere av gurmemat. Turene har som fellesnevner at de forsøker å løfte frem og presentere det elektriske og skiftende ansiktet til byen.

Den offisielle begynnelsen på turistsesongen er satt til 16.april, og i den forbindelse opplyser de israelske turistmyndighetene at det kommer til å skje en økninger av turer, sportsarrangementet og musikkarrangementer langs strendene ved Middelhavet denne sesongen.

Turistene vil få informasjoner fra mobile turistguider som kjører langs strandpromenadene. De vil dessuten få tilbud om å bruke iPhone som åpner et program om byens rundturer, museer, hotell, restauranter og barer. I tillegg vil det ligge en omfattende database med turistinformasjon presentert på både hebraisk og engelsk på turistforeningens nettside, skriver Jerusalem Post.

En av grunnene til at turistforeningen regner med en økning i turisttrafikken til Israel er regjeringens liberalisering innen luftfarten, skriver avisen. Det er foretatt en liberalisering av tidligere restriksjoner for utenlandske flyselskap som ønsker å fly til Israel. Det har muliggjort at større europeiske flyselskap har økt sin kapasitet på flyreiser til Israel. Det ventes en økning av flyankomster spesielt fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia.