Arbeidsløsheten i Israel sank til det laveste nivået på et år i løpet av fjerde kvartal i 2009, rapporterte det israelske statistiske sentralbyrået søndag. Arbeidsledigheten er nå på 7,4 prosent. Tallene viser at det først og fremst var flere kvinner som kom ut i arbeidslivet. I Israel jobber 61,4 prosent av alle menn og 52,1 prosent av alle kvinner. Forbedringene i den israelske økonomien startet under andre kvartal 2009 og ledet suksessivt til en forbedring av sysselsettingen i næringslivet, sier Rafael Gozlan, sjefsøkonom på Leader Capital Markets i Tel Aviv til Jerusalem Post. Den gjennomsnittelige arbeidsløsheten i 2009 lå på 7,6 prosent, sammenliknet med 6.1 prosent i 2008, før den internasjonale finanskrisen. Den israelske finansministeren, Yuval Steinitz, sa forrige måned at han regnet med at arbeidsledigheten om et års tid kommer til å være tilbake på nivået fra 2008. I 2009 økte antallet personer i arbeid med 9000, først og fremst fordi 21 000 nye kvinner kom ut i arbeidslivet. 56,6 prosent av israelerne er ute i arbeidslivet.   Trendsifrene som publiseres av sentralbyrået viste at eksporten av varer og tjenester økte med 15 prosent på årsbasis, basert på resultatene fra perioden november 2009 til og med januar 2010, mens importen av råvarer hoppet hele 33,8 prosent. Kredittkortkjøp økte med 8,7 prosent.   Fra november til desember økte industriproduksjonen med en årstakt på 6,6 prosent, mens inntektene av handel og tjenester økte med 6,7 prosent. Økonomien ekspanderte med 4,4 prosent på årsbasis i fjerde kvartal i fjor, drevet av sterk tilvekst i eksport og privat forbruk.

Israel_arbeid3Arbeidsløsheten i Israel sank til det laveste nivået på et år i løpet av fjerde kvartal i 2009, rapporterte det israelske statistiske sentralbyrået søndag. Arbeidsledigheten er nå på 7,4 prosent. Tallene viser at det først og fremst var flere kvinner som kom ut i arbeidslivet. I Israel jobber 61,4 prosent av alle menn og 52,1 prosent av alle kvinner.

Forbedringene i den israelske økonomien startet under andre kvartal 2009 og ledet suksessivt til en forbedring av sysselsettingen i næringslivet, sier Rafael Gozlan, sjefsøkonom på Leader Capital Markets i Tel Aviv til Jerusalem Post.

Den gjennomsnittelige arbeidsløsheten i 2009 lå på 7,6 prosent, sammenliknet med 6.1 prosent i 2008, før den internasjonale finanskrisen. Den israelske finansministeren, Yuval Steinitz, sa forrige måned at han regnet med at arbeidsledigheten om et års tid kommer til å være tilbake på nivået fra 2008.

I 2009 økte antallet personer i arbeid med 9000, først og fremst fordi 21 000 nye kvinner kom ut i arbeidslivet. 56,6 prosent av israelerne er ute i arbeidslivet.
 
Trendsifrene som publiseres av sentralbyrået viste at eksporten av varer og tjenester økte med 15 prosent på årsbasis, basert på resultatene fra perioden november 2009 til og med januar 2010, mens importen av råvarer hoppet hele 33,8 prosent. Kredittkortkjøp økte med 8,7 prosent.
 
Fra november til desember økte industriproduksjonen med en årstakt på 6,6 prosent, mens inntektene av handel og tjenester økte med 6,7 prosent. Økonomien ekspanderte med 4,4 prosent på årsbasis i fjerde kvartal i fjor, drevet av sterk tilvekst i eksport og privat forbruk.