Better Place er et israelsk selskap som selger elektriske biler og som arbeider med å utvikle systemer for bruk av de elektriske bilene. Selskapet arbeider med å reise en kapital på 1,1 milliarder dollar. I april i fjor kom de første 400 millionene på plass, og denne uken fikk selskapet et nytt napp. Nye 350 millioner kom på plass. Et tillitsvotum, skriver New York Times. Selv om det trengs milliarder for å bygge opp infrastrukturen for elektriske biler er investeringen fra  storbanken HSBC og flere andre mindre investorer et viktig skritt for selskapet og dets sjef, Shai Agassi, en israelskamerikansk forretningsmann som stiftet selskapet i 2007, skriver avisen. HSBC er en av de største bankene og finansieringsselskapene i verden og har rundt 8500 kontorer i 80 land og områder i Europa, Asia, Amerika og Midt-Østen. Banken, som etter dette eier 10 prosent av Better Place, har hovedkontor i London. Better Place sitt mål er å redusere den globale avhengigheten av petroleum gjennom å etablere en markedsbasert infrastruktur som gjør det mulig å bruke elektriske kjøretøy.  Selskapet bygger fortiden sitt første nettverk for elektriske biler i Israel, og planlegger å utvikle liknende infrastruktur i land etter land, skriver Washington Post. Målet er å starte med full kommersiell virksomhet ved slutten av neste år, da samarbeidspartneren Renault planlegger å tilby sin første bil med utskriftbart batteri, skriver avisen. Better Place vil bruke pengene blant annet til å kjøpe batterier og bygge opp steder hvor bilistene kan lade opp batteriene. Bare i Israel vil det koste 1,1 milliarder dollar. Better Place har også planer i andre land. I første omgang i Danmark. Deutsche Bank har gjennomført en analyse for firmaet, og mener at Better Places forretningside vil bli mer attraktiv ettersom verdensprisen på olje vil stige, og de ulike regjeringene vil se seg om etter biler som ikke forurenser. Banken mener at modellen til Better Place kan bli lønnsom selv uten støtte fra myndighetene, men først og fremst i spesielle områder rundt om i verden, der det er høye bensinpriser og relativt lange kjøreturer. Banken har bygget sin analyse på Better Places egne anslag. Banken anslår at firmaet kan oppnå 5 prosent markedsandel av kjøretøyene i Israel innen 2016, hvilket vi si at Israel da vil ha rundt 110 000 elektriske kjøretøy, og at det vil kunne gi Better Place en inntekt på 500 millioner dollar årlig i slutten av 2016. Den største kostnaden ved å bygge opp en bilpark med elektriske biler vil være investeringer i å kjøpe batterier. Men banken regner med at kostnadene for batteriene vil reduseres betydelig pr. stk. i de nærmeste årene.

elektrisk_bil-150x150Better Place er et israelsk selskap som selger elektriske biler og som arbeider med å utvikle systemer for bruk av de elektriske bilene. Selskapet arbeider med å reise en kapital på 1,1 milliarder dollar. I april i fjor kom de første 400 millionene på plass, og denne uken fikk selskapet et nytt napp. Nye 350 millioner kom på plass. Et tillitsvotum, skriver New York Times.

Selv om det trengs milliarder for å bygge opp infrastrukturen for elektriske biler er investeringen fra  storbanken HSBC og flere andre mindre investorer et viktig skritt for selskapet og dets sjef, Shai Agassi, en israelskamerikansk forretningsmann som stiftet selskapet i 2007, skriver avisen.

HSBC er en av de største bankene og finansieringsselskapene i verden og har rundt 8500 kontorer i 80 land og områder i Europa, Asia, Amerika og Midt-Østen. Banken, som etter dette eier 10 prosent av Better Place, har hovedkontor i London.

Better Place sitt mål er å redusere den globale avhengigheten av petroleum gjennom å etablere en markedsbasert infrastruktur som gjør det mulig å bruke elektriske kjøretøy.  Selskapet bygger fortiden sitt første nettverk for elektriske biler i Israel, og planlegger å utvikle liknende infrastruktur i land etter land, skriver Washington Post.

Målet er å starte med full kommersiell virksomhet ved slutten av neste år, da samarbeidspartneren Renault planlegger å tilby sin første bil med utskriftbart batteri, skriver avisen.

Better Place vil bruke pengene blant annet til å kjøpe batterier og bygge opp steder hvor bilistene kan lade opp batteriene. Bare i Israel vil det koste 1,1 milliarder dollar. Better Place har også planer i andre land. I første omgang i Danmark.

Deutsche Bank har gjennomført en analyse for firmaet, og mener at Better Places forretningside vil bli mer attraktiv ettersom verdensprisen på olje vil stige, og de ulike regjeringene vil se seg om etter biler som ikke forurenser. Banken mener at modellen til Better Place kan bli lønnsom selv uten støtte fra myndighetene, men først og fremst i spesielle områder rundt om i verden, der det er høye bensinpriser og relativt lange kjøreturer. Banken har bygget sin analyse på Better Places egne anslag.

Banken anslår at firmaet kan oppnå 5 prosent markedsandel av kjøretøyene i Israel innen 2016, hvilket vi si at Israel da vil ha rundt 110 000 elektriske kjøretøy, og at det vil kunne gi Better Place en inntekt på 500 millioner dollar årlig i slutten av 2016.

Den største kostnaden ved å bygge opp en bilpark med elektriske biler vil være investeringer i å kjøpe batterier. Men banken regner med at kostnadene for batteriene vil reduseres betydelig pr. stk. i de nærmeste årene.