Under et møte fredag kveld i Manufacturers Association of Israel gjorde statsminister Benjamin Netanyahu det klart at det er en målsetning for regjeringen å bygge ut infrastrukturen i landet slik at israelerne raskt skal kunne komme fra nord til syd. Det skal gjøres gjennom et nytt jernbanesystem og ved å bygge flere motorveier. ”Konstruksjonen av en ny Road 6 skaper en trafikkorridor på langs av landet, men i vår visjon vil vi endre situasjonen så raskt som mulig, slik det er gjort i USA. Fra New York eller Boston vil du ikke oppdage et eneste trafikklys før du kommer  til Los Angeles. I Israel, dersom du ønsker å komme fra Kiryat Shomona til Eilat, er det som å krysse Rødehavet. Derfor kommer vi til å bygge et jernbanesystem som vil binde hele landet sammen, slik det er gjort i mange andre land,” sa statsministeren. ”Vi vil bygge et samferdselsnettverk fra Negev til Genesaret. Vi må utnytte vår fordel som et  geografisk lite land til å gjøre Israel tilgjengelig for alle innbyggerne. Mesteparten av befolkningen vil kunne nå til Tel Aviv på en time eller to, i verste fall. Det vil bli en betydelig revolusjon,” lovet han. I sin tale til de israelske produsentene lovet også Netanyahu sterke virkemidler for å stanse strømmen av ulovlige fremmedarbeidere til Israel, som han mente nå er tiltrukket av Israel på grunn av landets blomstrende økonomi. ”Et av problemene vi står overfor er et resultat av Israels økonomiske suksess. Vi er nå definert som en utviklet økonomi, og i en internasjonal sammenheng er vi kommet gjennom krisen i bedre stand enn nesten alle andre utviklede land.  Noen av våre naboland lider virkelig. Det gjør vår utviklede økonomi attraktiv for befolkningen fra mindre utviklede land. Israel er i virkeligheten det eneste utviklede landet som du kan nå til fots fra mer vanskeligstilte land i den tredje verden. De kan entre Israel via Sinai. Det er en fare for at denne illegale infiltreringen vil øke,” fryktet den israelske statsministeren, ifølge næringslivsavisen Globes.

NetanyahuUnder et møte fredag kveld i Manufacturers Association of Israel gjorde statsminister Benjamin Netanyahu det klart at det er en målsetning for regjeringen å bygge ut infrastrukturen i landet slik at israelerne raskt skal kunne komme fra nord til syd. Det skal gjøres gjennom et nytt jernbanesystem og ved å bygge flere motorveier.

”Konstruksjonen av en ny Road 6 skaper en trafikkorridor på langs av landet, men i vår visjon vil vi endre situasjonen så raskt som mulig, slik det er gjort i USA. Fra New York eller Boston vil du ikke oppdage et eneste trafikklys før du kommer  til Los Angeles. I Israel, dersom du ønsker å komme fra Kiryat Shomona til Eilat, er det som å krysse Rødehavet. Derfor kommer vi til å bygge et jernbanesystem som vil binde hele landet sammen, slik det er gjort i mange andre land,” sa statsministeren.

”Vi vil bygge et samferdselsnettverk fra Negev til Genesaret. Vi må utnytte vår fordel som et  geografisk lite land til å gjøre Israel tilgjengelig for alle innbyggerne. Mesteparten av befolkningen vil kunne nå til Tel Aviv på en time eller to, i verste fall. Det vil bli en betydelig revolusjon,” lovet han.

I sin tale til de israelske produsentene lovet også Netanyahu sterke virkemidler for å stanse strømmen av ulovlige fremmedarbeidere til Israel, som han mente nå er tiltrukket av Israel på grunn av landets blomstrende økonomi.

”Et av problemene vi står overfor er et resultat av Israels økonomiske suksess. Vi er nå definert som en utviklet økonomi, og i en internasjonal sammenheng er vi kommet gjennom krisen i bedre stand enn nesten alle andre utviklede land.  Noen av våre naboland lider virkelig. Det gjør vår utviklede økonomi attraktiv for befolkningen fra mindre utviklede land. Israel er i virkeligheten det eneste utviklede landet som du kan nå til fots fra mer vanskeligstilte land i den tredje verden. De kan entre Israel via Sinai. Det er en fare for at denne illegale infiltreringen vil øke,” fryktet den israelske statsministeren, ifølge næringslivsavisen Globes.