Den israelske regjeringen ønsker å selge ut sine eierandeler i israelske banker. Forrige uke vant Deutsche Bank budet på fem prosent av regjeringens aksjer i Israel Discount Bank, landets tredje største bank, i en avtale verd 435 millioner shekel. ”Salget er en suksess for den israelske staten og representerer en tillitserklæring til den israelske økonomien og landets finansielle stabilitet,” uttalte finansminister Yuval Steinitz, da salget var et faktum, ifølge Jerusalem Post. Finansministeren gjentok at regjeringen vil arbeide for å få solgt resten av regjeringens eierdeler i landets banker i løpet av 2010. Den israelske staten har eid en fjerdedel av Israel Discount Bank, og har altså nå solgt seg ned til 20 prosent. 10 internasjonale banker fikk tilbud om å delta i konkurransen om aksjene, og fem valgt å delta. Vinneren, Deutsche Bank, har nå en opsjon på å kjøpe nye 3,33 prosent av de gjenstående aksjene til en gunstig pris. Foreløpig har Deutsche Bank sagt nei til dette tilbudet. ”Hensikten med avtalen har vært å dra nytte av det høye nivået som aksjene i Israel Discount Bank selges for, og dermed gjøre det mulig for regjeringen å starte salgsprosessen av sine eierdeler i banken,” sier bankdirektør Shuki Oren til avisen. Aksjene til Israel Discount Bank nådde sitt høyeste nivå på et år i begynnelsen av januar, og er mer enn doblet i verdi i løpet av det internasjonale finanskriseåret 2009. Det videre salget av den israelske stats aksjer i Israel Discount Bank vil bli bestemt av finansdepartementet avhengig av markedsforholdene. Banken kontrolleres i dag Bronfman-Schron Gropu, ledet av den amerikanske forretningsmannen Matthew Bronfman. Denne gruppen kontrollerer 26 prosent av aksjene i banken, som den ervervet fra staten i 2006. Regjeringens avtale med Deutsche Bank er en del av privatiseringsprosessen av statlig kontrollerte selskaper, skriver Jerusalem Post. I tillegg til eierandelene i Israel Discount Bank eier staten 10 prosent av aksjene i Bank Leumi. Finansdepartementet planlegger å selge disse andelene gjennom flere transaksjoner via aksjemarkedet i løpet av 2010. Regjeringen regner med at salget av bankaksjene i begge bankene, vil gi en inntekt på 4 milliarder shekel. I desember vant Barenboim Group, kontrollert av forretningsmannen Zvika Barenboim, regjeringens anbud for salg av Industrial Development Bank of Israel, i en avtale verd 572 millioner Shekel.

Israel_bankDen israelske regjeringen ønsker å selge ut sine eierandeler i israelske banker. Forrige uke vant Deutsche Bank budet på fem prosent av regjeringens aksjer i Israel Discount Bank, landets tredje største bank, i en avtale verd 435 millioner shekel.

”Salget er en suksess for den israelske staten og representerer en tillitserklæring til den israelske økonomien og landets finansielle stabilitet,” uttalte finansminister Yuval Steinitz, da salget var et faktum, ifølge Jerusalem Post. Finansministeren gjentok at regjeringen vil arbeide for å få solgt resten av regjeringens eierdeler i landets banker i løpet av 2010.

Den israelske staten har eid en fjerdedel av Israel Discount Bank, og har altså nå solgt seg ned til 20 prosent. 10 internasjonale banker fikk tilbud om å delta i konkurransen om aksjene, og fem valgt å delta. Vinneren, Deutsche Bank, har nå en opsjon på å kjøpe nye 3,33 prosent av de gjenstående aksjene til en gunstig pris. Foreløpig har Deutsche Bank sagt nei til dette tilbudet.

”Hensikten med avtalen har vært å dra nytte av det høye nivået som aksjene i Israel Discount Bank selges for, og dermed gjøre det mulig for regjeringen å starte salgsprosessen av sine eierdeler i banken,” sier bankdirektør Shuki Oren til avisen. Aksjene til Israel Discount Bank nådde sitt høyeste nivå på et år i begynnelsen av januar, og er mer enn doblet i verdi i løpet av det internasjonale finanskriseåret 2009.

Det videre salget av den israelske stats aksjer i Israel Discount Bank vil bli bestemt av finansdepartementet avhengig av markedsforholdene.

Banken kontrolleres i dag Bronfman-Schron Gropu, ledet av den amerikanske forretningsmannen Matthew Bronfman. Denne gruppen kontrollerer 26 prosent av aksjene i banken, som den ervervet fra staten i 2006.

Regjeringens avtale med Deutsche Bank er en del av privatiseringsprosessen av statlig kontrollerte selskaper, skriver Jerusalem Post.

I tillegg til eierandelene i Israel Discount Bank eier staten 10 prosent av aksjene i Bank Leumi. Finansdepartementet planlegger å selge disse andelene gjennom flere transaksjoner via aksjemarkedet i løpet av 2010. Regjeringen regner med at salget av bankaksjene i begge bankene, vil gi en inntekt på 4 milliarder shekel.

I desember vant Barenboim Group, kontrollert av forretningsmannen Zvika Barenboim, regjeringens anbud for salg av Industrial Development Bank of Israel, i en avtale verd 572 millioner Shekel.