Det israelske handelsunderskuddet var i fjor det laveste på 19 år, skriver finansavisen Globes. Det skyldes at importen til Israel sank vesentlig mer som et resultat av stagnasjonen i den globale økonomien, enn eksporten fra Israel. Handelsunderskuddet i det internasjonale kriseåret 2009 lå på 5,1 milliarder dollar. Det laveste nivået siden 1990, og mindre enn halvparten av handelsunderskuddet i 2008, ifølge en rapport som ble offentliggjort av det israelske statistiske sentralbyrået i dag. Eksporten sank i fjor med 18,5 prosent i forhold til året før, men er nå på full fart oppover igjen. Det er verd å merke seg at Israel i stadig større grad er i ferd med å bli en ledende nasjon når det gjelder høyteknologi. Mens den samlede eksporten sank i fjor, økte eksporten av høyteknologiprodukter. Eksport av slik produkter står for 51,4 prosent av den totale industrieksporten, og verdien var i fjor på 20,5 milliarder dollar. 725 milliarder dollar mer enn i 2008. Eksporten av elektroniske komponenter steg i 2009 med 165 prosent. Legemiddelindustrien hadde en reduksjon på 6,7 prosent, og fjoråret var dermed det første året med tilbakegang i eksporten av legemidler siden 1998. Den israelske landbrukseksporten hadde i fjor en verdi på 1,2 milliarder dollar, med sitrus og andre frukter som ledende produkt. Eksporten av blomster sank med nesten en tredjedel. Israel importere varer i fjor for 46,9 milliarder dollar, en reduksjon på 27,3 prosent i forhold til 2008.

Israel_HøyteknologiDet israelske handelsunderskuddet var i fjor det laveste på 19 år, skriver finansavisen Globes. Det skyldes at importen til Israel sank vesentlig mer som et resultat av stagnasjonen i den globale økonomien, enn eksporten fra Israel.

Handelsunderskuddet i det internasjonale kriseåret 2009 lå på 5,1 milliarder dollar. Det laveste nivået siden 1990, og mindre enn halvparten av handelsunderskuddet i 2008, ifølge en rapport som ble offentliggjort av det israelske statistiske sentralbyrået i dag.

Eksporten sank i fjor med 18,5 prosent i forhold til året før, men er nå på full fart oppover igjen. Det er verd å merke seg at Israel i stadig større grad er i ferd med å bli en ledende nasjon når det gjelder høyteknologi. Mens den samlede eksporten sank i fjor, økte eksporten av høyteknologiprodukter. Eksport av slik produkter står for 51,4 prosent av den totale industrieksporten, og verdien var i fjor på 20,5 milliarder dollar. 725 milliarder dollar mer enn i 2008.

Eksporten av elektroniske komponenter steg i 2009 med 165 prosent. Legemiddelindustrien hadde en reduksjon på 6,7 prosent, og fjoråret var dermed det første året med tilbakegang i eksporten av legemidler siden 1998.

Den israelske landbrukseksporten hadde i fjor en verdi på 1,2 milliarder dollar, med sitrus og andre frukter som ledende produkt. Eksporten av blomster sank med nesten en tredjedel.

Israel importere varer i fjor for 46,9 milliarder dollar, en reduksjon på 27,3 prosent i forhold til 2008.