Israels to største produsenter av meieriprodukter, Tnuva og Tara, øker nå prisene på enkelte av sine produkt, inkludert myk hvitost, med fra 1,8 prosent til 5.8 prosent. De to produsentene mener at prisstigningen er nødvendig som resultat av inflasjonen. Det er naturlig å velte noe av utgiftsøkningen over på forbrukerne, mener de.                        Størst prisstigning blir det på lavkalori yogurt, som stiger med 5,5 prosent og sjokolade- og vaniljeprodukter, som stiger med 5,8 prosent.  Tnuva understreker likevel at det også er enkelte varer som vil bli priset ned, og at prisøkningen ikke vil være spesielt merkbar for de mest populære basisproduktene. Tara understreker at prisøkningen ikke er sterk og at den kun følger utgiftsøkningen.

melkIsraels to største produsenter av meieriprodukter, Tnuva og Tara, øker nå prisene på enkelte av sine produkt, inkludert myk hvitost, med fra 1,8 prosent til 5.8 prosent. De to produsentene mener at prisstigningen er nødvendig som resultat av inflasjonen. Det er naturlig å velte noe av utgiftsøkningen over på forbrukerne, mener de.                       

Størst prisstigning blir det på lavkalori yogurt, som stiger med 5,5 prosent og sjokolade- og vaniljeprodukter, som stiger med 5,8 prosent. 

Tnuva understreker likevel at det også er enkelte varer som vil bli priset ned, og at prisøkningen ikke vil være spesielt merkbar for de mest populære basisproduktene. Tara understreker at prisøkningen ikke er sterk og at den kun følger utgiftsøkningen.