Tiden er inne til å minne om at det neste medlemsmøtet i Norsk-Israelsk Handelskammer finner sted i festsalen i Det Mosaiske Trossamfund, Bergstien 13, kl. 18.00 3.desember. Det vil bli servert kosher-mat og påmelding bør helst skje innen 25.november til post@nihk.org. Deltageravgiften er på 100kr. NIHK skal fremme både økonomisk samarbeid og kultursamarbeid mellom Norge og Israel, og det neste medlemsmøtet vil stå i kulturens tegn. Medlemmene bli presentert for ekteparet Elisabeth og Robert Muren, som gjennom mange år har arbeidet med musikaler med Jerusalem som base. Dr. Frank Henning Holm vil også være til stede og fortelle om stiftelsen Morgenstjernen, som er en stiftelse til fremme av israelsk og jødisk kultur i Norge. Elisabeth og Robert Muren, som møttes da de begge underviste på Hedemarktoppen Folkehøyskole i Hamar, har skrevet musikalen ”Covenant – The story of my people” sammen. Den forteller den storslåtte historien til det jødiske folket, fra Guds kall til Abraham og til dagens Israel. Musikalen har blitt fremført både i Israel, USA, Europa og Canada, og er sett av mer enn 130 000 personer.

Muren_IsraelTiden er inne til å minne om at det neste medlemsmøtet i Norsk-Israelsk Handelskammer finner sted i festsalen i Det Mosaiske Trossamfund, Bergstien 13, kl. 18.00 3.desember. Det vil bli servert kosher-mat og påmelding bør helst skje innen 25.november til post@nihk.org. Deltageravgiften er på 100kr.

NIHK skal fremme både økonomisk samarbeid og kultursamarbeid mellom Norge og Israel, og det neste medlemsmøtet vil stå i kulturens tegn. Medlemmene bli presentert for ekteparet Elisabeth og Robert Muren, som gjennom mange år har arbeidet med musikaler med Jerusalem som base. Dr. Frank Henning Holm vil også være til stede og fortelle om stiftelsen Morgenstjernen, som er en stiftelse til fremme av israelsk og jødisk kultur i Norge.

Elisabeth og Robert Muren, som møttes da de begge underviste på Hedemarktoppen Folkehøyskole i Hamar, har skrevet musikalen ”Covenant – The story of my people” sammen. Den forteller den storslåtte historien til det jødiske folket, fra Guds kall til Abraham og til dagens Israel. Musikalen har blitt fremført både i Israel, USA, Europa og Canada, og er sett av mer enn 130 000 personer.